Schack kanske de klarar, men inte armbrytning (än)

I världens första armbrytningstävling mellan robot och människa vann människan, 17-åriga Panna Felsen, i samtliga tre försök rapporterar New Scientist. Uppenbarligen bedömdes robotarmarnas chanser som ganska dåliga, för Panna Felsen valdes ut för att hon var svag och inte tidigare tränad i armbrytning. Trots detta vann hon alltså, vilket visar att det finns en del kvar att göra i forskningen för att ta fram bättre “muskler” åt robotar. Kanske inte en så förvånande slutsats, eftersom det var målet med tävlingen att uppmuntra utvecklingen av robotmuskler.

Öl kan motverka cancer

Forskare från Okoyama University har hittat anti-oxidanter i öl som har samma effekt som de omtalade anti-oxidanterna i grönt te: de minskar risken att få cancer av heterocykliska aminer, de cancerframkallande ämnen som finns i vidbränt kött. Resultatet kommer från försök på möss, så man vet tyvärr inte ännu om det fungerar även för människor.