Pågående rökning kan ge ökad självmordsrisk

Hur mycket du röker vid en viss tidpunkt förutsäger mängden självmordstankar och -försök du kommer uppleva under de närmaste åren, visar en långtidsundersökning av närmare 900 personer från 1989 till 2001. En koppling mellan rökning och självmord har rapporterats sedan 1970-talet, men det har varit något av ett hönan-och-ägget-problem att se om rökning orsakar depression eller om depression får folk att börja röka. Det är tydligen sedan tidigare känt att djup depression ökar risken för regelbunden rökning och för nikotinberoende.

Det är ännu okänt vad den biologiska förklaringen är. En möjlighet är att serotoninhalten i hjärnan påverkas.

Artikeln bakom nyhetsreleasen är publicerad i Archives of Gerneral Psychiatry (kräver prenumeration).