Möjligt manligt feromon attraherar både heterosexuella kvinnor och homosexuella män

DN Vetenskap skriver idag (pappersupplagan, finns säkert på nätet imorgon måndag) om en KI-studie som fått stort genomslag i världens medier. Studien har letts av docent Ivanka Savic vars forskargrupp i flera år har studerat tänkbara feromoner och deras inverkan på människor. I en artikel som publicerats i PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) rapporteras att ett ämne som finns i mäns svett aktiverar hypothalamus (en del av hjärnan som har stor betydelse för sexuellt beteende) hos både heterosexuella kvinnor och homosexuella män, men inte hos heterosexuella män som istället regagerar på liknande sätt på ett ämne som finns i gravida kvinnors urin. Studien är viktig för två mycket omdiskuterade frågor: om det finns mätbara fysiska skillnader mellan homo- och heterosexuella män, och om människor har feromoner precis som de flesta djurarter.

Feromoner
Feromoner kan lite löst definieras som kemiska signalämnen som utsöndras av en individ och ger upphov till svarsbeteende hos andra individer (främst av samma art).

Om mänskliga feromoner finns eller inte har varit och är fortfarande omdebatterat. Klart är att det ‘vomeronasala organet’ som detekterar feromoner hos övriga däggdjur är tillbakabildat hos människan. Däremot verkar det vara möjligt för det vanliga luktsystemet att detektera ämnen som också kan ha en feromonfunktion – iallafall i teorin. Det finns flera studier som tyder på att det skulle kunna finnas mänskliga feromoner som spelar roll för attraktion, partnerval, synkronisering av kvinnors menstruationscykler med mera – men inget som anses vara tydligt nog för att bevisa att vi har (fungerande) feromoner.

En svårighet i bevisfrågan är naturligtvis att beteenden är luddiga saker, och de flesta publicerade studierna inom området är helt eller delvis beteendestudier. Ett inflytande som skulle ge en något ökad benägenhet att bete sig på ett visst sätt är väldigt svårt att klart bevisa. Därför väcker hjärn-avbildningsstudier som den här extra stor uppmärksamhet.

Andra studier av sexualitet och feromoner
Ungefär samtidigt som KI-studien har det också kommit en liknande amerikansk studie från Monell Chemical Sciences Center. I den fick homo- och heterosexuella kvinnor och män lukta på prover av armhålelukt från andra homo- och heterosexuella kvinnor och män. Lukter presenterades i par och de fick bedöma vilken som var mest behaglig. Resultatet: Homosexuella manliga försökspersoner föredrog lukten från homosexuella män framför lukten av heterosexuella män. Studien kommer publiceras i september.

Länkar
Originalartikeln i PNAS om KI-studien (prenumeration krävs)
KIs nyhetsrelease
New Scientist’s rapportering om KI-studien
Monell’s nyhetsrelease

EDITERAT (31/5) för att tillägga: Senaste BPS News Digest (British Psychological Society’s nyhetsbrev) skriver om detta, och tar upp lite mer om de antaganden man kan göra baserat på arbetet:

So, why does this brain region in homosexual men respond to AND in the same way as it does in the brains of women? First, it’s possible that this brain region develops differently in homosexual men’s brains than it does in heterosexual men’s brains. “Alternatively”, the authors explained “it could reflect an acquired sensitisation to AND stimuli in the hypothalamus (of homosexual men) due to repeated sexual exposure to men. A third possibility is that heterosexual women and homosexual men associated (the smell of) AND with sex, whereas heterosexual men made a similar association with EST”.


Dvs, att förklaringen till skillnaden kan vara ANTINGEN olika utveckling från början av homo- och heterosexuella mäns hjärnor, ELLER en inlärd känslighet hos homosexuella beroende på upprepad exponering för ett ”manligt feromon” associerat med sex ELLER att både heterosexuella kvinnor och homosexuella män associerar ”manligt feromon” med sex medan heterosexuella män associerar ”kvinnligt feromon” med sex. (Jag använder citationstecken runt ”feromon” eftersom det inte ännu är klarlagt att dessa ämnen faktiskt är feromoner)

Eller, kanske en blandning av flera av dessa förklaringar. Jag är möjligtvis något tveksam till den sista förklaringen. EST (det ”kvinnliga feromonet”) hittades i gravida kvinnors urin. Det finns ingen självklar anledning för de flesta heterosexuella män att associera gravida kvinnors urin med sex (baserat på antagandet att de flesta kommer ha rätt stor erfarenhet av sex innan deras partner blir gravid, och att man kan anta att en betydlig andel av männen i studien aldrig har haft intim kontakt med en gravid kvinna).