Virus istället för värktabletter

Neuropatisk smärta är ett synnerligen plågsamt sjukdomstillstånd som kan uppstå på grund av nervskador som följd av t ex stroke, diskbråck eller diabetes. Den som drabbats får brännande, stickande känselintryck – ofta trots att stimulus saknas eller är väldigt svaga. Lätt beröring och ljumna temperaturer kan bli outhärdliga. Än värre är att effektiv behandling saknas och patienten blir sällan smärtfri.

Nu har forskare vid University of Michigan utvecklat en genterapimetod för att ”tysta ner” nervcellerna som ger upphov till smärtintrycken. Man vet att personer med neuropatisk smärta ofta har låga nivåer av GABA, ett ämne som hindrar nervceller från att skicka signaler. Därför använder man sig av ett modifierat herpesvirus för att föra in genen för det enzym som producerar GABA i nervcellerna. Genom att lägga till genen i herpesvirusets DNA och sedan låta viruset gå in i cellen, kan man föra in genen för enzymet i patienternas nervceller.
(Vanliga herpesvirus skulle gå in i cellkärnan, föröka sig och sedan gå ut till huden och orsaka blåsor. Det modifierade viruset stannar i cellkärnan.)

Man hoppas kunna göra kliniska tester på människor senare i år.