Snart möjligt: vaccin mot Marburg och Ebola?

Ett stort steg framåt mot ett vaccin mot de fruktade Marburg- och Ebolavirusen: franska, kanadensiska och amerikanska forskare i samarbete har nu lyckats vaccinera apor mot sjukdomarna.

Båda virussjukdomarna är så kallade hemorrhagiska febrar. De sprids från människa till människa, och den troligen vanligaste smittvägen är blod (eller andra kroppsvätskor). Drabbade får hög feber och blödningar, dödligheten är (enligt New Scientist) upp till 90%.

De senaste kända utbrotten av sjukdomarna är mars 2005 (Marburg) och maj 2005 (Ebola) – dessutom finns farhågor om att virusen kan användas i biologisk krigföring.

Tidigare försök att få fram ett vaccin har baserats på hela (döda) virus och på viralt DNA, men utan framgång. De nu framtagna vaccinen bygger på ytproteiner från virusen. Andra virus har genmodifierats för att uttrycka ytproteinerna. De modifierade virusen går in i samma vävnader som Marburg- och Ebolavirusen samt i lymfsystemet, och provocerar därmed fram en kraftigare immunsystemreaktion än döda virus.

Länkar
Nature News