Svamp mot malariamyggan istället för DDT

DDT är som de flesta vet inte en särskilt trevlig kemikalie. I fall där inget annat hjälper – t ex malariabekämpning – har den ändå använts eftersom alternativen är få. Numer är DDT dock inte alltid så effektivt mot malaria, eftersom många malariamyggor blivit resistenta – samma problem finns även för andra bekämpningsmedel som används mot myggen.

Matt Thomas vid Imperial College London – och hans kollegor – har nu utvecklat en bekämpningsmetod som bygger på svamp (inte champinjontypen, utan mer åt fotsvampshållet). En oljebaserad sprej med svamparten Beauveria bassiana sprejas på ytor som man vill hålla myggen borta från. Vid tester har många av myggorna dött, och de som inte dog fick minskad förmåga att smitta människor med malaria. Totalt uppnåddes en 80-faldig minskning av antalet myggor kapabla att föra malariasmittan vidare.

En annan grupp, ledd av Bart Knols vid Wageningen University and Research Centre i Holland, behandlade lakan med svamp- och oljeblandning och såg att myggornas livslängd förkortades.
Det kan också leda till minskad malariadödlighet.

Metodens största fördel är att den är billig – det kostar mindre än 2 svenska kronor att behandla ett helt hus. Men å andra sidan är svampbehandlingen inte lika hållbar och kan behöva göras om oftare.

Myggorna lär väl så småningom bli resistenta även mot svampen. Men man kan kanske avla fram svamparter som är ännu mer effektiva och angriper myggorna på andra sätt. Om svampen bara fungerar “lokalt” – dvs om myggen bara plockar upp den från behandlade ytor och inte kan sprida den vidare – är det en mycket lovande metod. Frågan är om man får luktproblem (speciellt i varma och fuktiga lakan)?

Länk
Nature News

Mobilanvändning på flygplan ett hot mot astronomiforskning

Om användning av mobiltelefoner på flygplan blir tillåten, kommer astronomer inte längre kunna “se” när stjärnor föds och dör. Det är astronomernas kritik riktad mot amerikanska Federal Aviation Administration och Federal Communications Commission som överväger att göra mobilanvändning tillåten under flygning. Övervägandet är en följd av den roll mobiltelefonanvändandet spelade under flygkapningarna den 11:e september 2001 – efter detta har många bett den amerikanska regeringen att tillåta mobilanvändning ombord.

Problemet är att mobiler inte bara sänder ut strålning på sin “grundfrekvens”, utan även på multiplar av denna – övertoner. Den andra övertonen faller i ett frekvensband som är reserverat för astronomisk vetenskap. Där ingår bland annat de karakteristiska radiofrekvenser som sänds ut när en stjärna föds eller dör. Radiosignalerna från stjärnorna är väldigt svaga, så mobilsignaler som sänds ut från ett flygplan som befinner sig högt upp i skyn utan skärmande träd eller byggnader dränker dessa signaler i brus.

Michael Davis vid SETI säger om känsligheten hos astronomernas radioteleskop: “Våra radioteleskop är otroligt känsliga – en enda mobiltelefon på ett enda plan 100 miles [160 kilometer] bort kan ge oss allvarliga problem. Mängden brus blir 10 gånger högre än den rekommenderade.”

Länk
New Scientist

Bloggar en guldgruva för marknadsförare

Ett amerikanskt företag, Umbria Communications, har utvecklat en webbcravler som söker igenom och parsar bloggtexter på jakt efter omnämningar av märken och kändisar. De har också utvecklat textanalysverktyg som går igenom bloggtexten och plockar ut åsikter associerade med dessa namn och märken. Umbrias kunder är framför allt företag som intresserar sig för hur deras märke och konkurrenternas märken ses av en viss åldersgrupp, ett visst kön eller människor från en viss del av landet – allt detta information som ofta går att plocka ur bloggarna. Bland annat vet de nu att Starbucks nämns betydligt oftare än Pepsi eller Cola, trots att de senare annonserar mer. Och att kvinnliga bloggare talar mer om öl än manliga bloggare – oftast nämner de Guinness.

Billig datainsamling + billig datalagring + hyfsat sofistikerade analysalgoritmer = god insyn i vad som sägs på stora delar av internet. En enkel formel men kanske värd att hålla i minnet.