Spambekämpning med P2P-teknik

En datoranvändares “sociala nätverk” kan vara en användbar resurs i kampen mot spam, föreslår ett forskarteam vid UCLA. Datorsimuleringar som de har genomfört visar att om ens dator kan kontakta “pålitliga” datorer i ens närhet (t ex ens kompisars datorer) och kolla om de har klassificerat ett visst mail som spam, så blir det lättare att hantera spam på ett bra sätt.

Metoden går i korthet ut på att ens egen anti-spam-mjukvara först kontrollerar ett mail. Om det inte klassificeras som spam kontrolleras det sedan automatiskt med hjälp av mjukvara på datorer i ens “närhet” (de man ofta har kontakt med). Metoden är inspirerad av samma P2P-teknik (“peer-to-peer” dvs jämlike-till-jämlike) som används i bland annat fildelningsprogram. Simuleringar indikerade att ju fler som använde programmet, desto bättre fungerade metoden. Det finns dock allvarliga säkerhetsproblem med att låta andra datorer få tillgång till privata mail, och forskarna har ännu inte övervägt hur de ska kunna kringgås.

Intressant approach. Men jag undrar om det skulle fungera i verkligheten. Kanske skulle man kunna ha någon slags “central-koll” på mailtjänster som hotmail och gmail som bara kollar om ett mail finns i någon annans spamkatalog (och således inte läser den andras övriga mail, bara spam-boxen). Då skulle inte integritet bli ett lika stort problem.

Länk
artikeln

MIT designar tsunami-tåliga hus

Snart kan de som blev bostadslösa efter tsunamin i Sri Lanka få nya och säkrare bostäder.

Ett team från MIT och Harvard har designat enkla hus som är betydligt mer tsunamitåliga än traditionella hus – en stor våg kommer gå rakt igenom huset istället för att krossa det. Huset består av fyra betongpelare, mellan vilka man bygger väggar av bambu eller trä. Storleken blir ungefär 400 kvadratfot (37 kvadratmeter) och kostnaden för att bygga ett hus ungefär $1200 (ca 9000 kr). Tåligheten har testats med datorsimuleringar som indikerar att huset kommer vara minst 5 gånger mer vädertåligt än ett traditionellt lankesiskt hus.

Husen kommer förhoppningsvis kunna börja byggas nästa månad, med hjälp av donationer.

Länkar
Science Daily
MIT:s nyhetsrelease

Mer detaljerad info (med större bild)