Större hjärna ger bättre resultat på intelligenstest

Folk med större hjärna får generellt sett bättre resultat på intelligenstest, enligt en ny studie från Virginia Commonwealth University. Studien baseras på 26 tidigare studier – de flesta relativt nya. Sammanlagt har över 50 forskare inom området kontaktats. Psykologen Michael McDaniel som lett studien säger att resultaten gäller för både kvinnor och män, och för alla åldersgrupper.

Kopplingen var något starkare för kvinnor än för män, och starkare för vuxna än för barn. Den totala korrelationen var 0.33, uppdelat var den 0.40 för vuxna kvinnor och 0.38 för vuxna män, 0.37 för flickor och 0.22 för pojkar (en korrelation nära 1 betyder så gott som fullständig koppling och en korrelation på 0 att det inte finns någon koppling alls).

Intelligenstesten var standardtest av den typ som används i t ex undersökningar av potentiella anställda. Sådana test har tidigare kritiserats för att inte vara helt relaterade till verklig prestationsförmåga. Nyhetsreleasen citerar McDaniel’s kommentar till detta: “But when intelligence is correlated with a biological reality such as brain volume, it becomes harder to argue that human intelligence can’t be measured or that the scores do not reflect something meaningful” (När intelligens är korrelerad med biologiska fakta så som hjärnvolym, blir det svårare att argumentera för att mänsklig intelligens inte kan mätas eller att poängen inte reflekterar något meningsfullt). Detta är naturligtvis ett cirkelresonemang – om intelligenstesten verkligen inte mäter verklig prestationsförmåga blir de inte automatiskt bättre bara för att de kan kopplas till hjärnvolym. Det är vanskligt att tro att man med ett enda test, utfört vid ett enda tillfälle, kan mäta en persons verkliga förmåga på ett säkert sätt. Men det är intressant att det finns en korrelation mellan hjärnstorlek och den typen av intelligens som kan mätas med tester.

Och sedan har vi ju korrelation-och-orsaks-problemet: kan man verkligen vara helt säker på att man blir smartare av att ha större hjärna, och att man inte får en större hjärna av att vara smart? Förutsatt att man använder sin hjärna mer om man är smart skulle det kanske kunna ge en något ökad storlek (genom en tänkt tillväxt i cellförgreningar och kopplingar mellan cellerna). Det finns tester på råttor som visar att de som vistas i en “rik” miljö får mer förgrenade celler – det verkar inte orimligt att det skulle bero på att de får större möjligheter att använda sin hjärna än de råttor som lever i en tråkig miljö. Man skulle också kunna tänka sig att vistelse i en miljö rik på stimulans både gör att man får större hjärna (enligt ovan), men också att man blir smartare eftersom man får mer möjligheter att utvecklas på flera sätt. På så sätt skulle en synlig korrelation mellan storlek och intelligens kunna uppstå, utan att den ena ger den andra.

Länkar
Nyhetsrelease (Virginia Commonwealth University)
Artikel i “Intelligence” (kräver prenumeration)