E-vitamin effektivt mot mensvärk

En “normalstor” dos av E-vitamin tagen under några dagar runt mensens början kan minska mängden mensvärk rejält – speciellt för de som lider mest. Det är resultatet av en dubbelblind studie på 278 iranska tonårsflickor.

Mensvärk är vanligt men paradoxalt nog är dess orsaker inte så välkända. Värken uppträder som kramp, som antas bero på prostaglandiner. Den vanligaste typen av behandling är att hindra bildandet av prostaglandiner, antingen med värktabletter eller med hormoner (p-piller minskar generellt mensvärk). E-vitamin minskar formationen av prostaglandiner genom att hindra frisläppandet av arachidonsyra och ombildandet av arachidonsyra till prostaglandin.

Av de 278 deltagande hade 41 flickor mild värk, 118 flickor medelsvår värk och 119 flickor svår värk. Hälften fick placebo, den andra hälften fick 200 mg E-vitamin två gånger dagligen från två dagar innan mensens början tills mensens tredje dag. Flickorna tilläts också ta värktabletter vid behov. I genomsnitt var den sammanlagda längden för värken (mensvärk kan komma och gå i perioder) 18 timmar innan behandling. Det minskade till 4 timmar efter två månader (ungefär två omgångar) med E-vitamin.

E-vitamin finns att köpa i tablettform på apoteket, maxdosen enligt rekommendation på burken är 3*300 mg. En “kur” (400 mg i fem dagar) kostar från 16 kr. Eftersom det här är så enkelt att testa har jag faktiskt provat – en gång än så länge. Resultatet var mycket bra – det här rekommenderas till alla som har problem med mensvärk.

Länkar
Health Review
BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology (kräver prenumeration)

One thought on “E-vitamin effektivt mot mensvärk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s