(1)25 frågor för de närmaste 25 åren

En av forskningsvärldens mest inflytelserika tidskrifter, Science, fyller 125 år i år. Detta firas med att utse de (1)25 viktigaste frågorna under de 25 kommande åren (uppdelade i de 25 mest viktiga och “ytterligare 100 viktiga”). De fem första (viktigaste?) i ordning, lite hastigt översatta:

*Vad består universum av?
*Vad är den biologiska grunden för medvetende?
*Varför har människan så få gener?
*Hur stark är länken mellan gener och personlig hälsa?
*Kan fysikens lagar förenas?
*Hur mycket kan ett människoliv förlängas?
*Vad styr regeneration av organ?
*Hur kan en hudcell bli en nervcell?
*Hur blir en enda cell en hel planta?
*Hur fungerar jordens inre?
*Är vi ensamma i universum?
*Vad styr artrikedomen?
*Vilka genetiska förändringar gjorde oss unikt mänskliga?
*Hur lagras och återhämtas minnen?
*Hur uppstod samarbete?
*Hur ska man kunna se sammanhangen mellan stora mängder biologiska data?
*Hur långt kan man komma med kemisk självkonstruktion (self-assembly)?
*Var går gränsen för konventionell (dator)beräkning?
*Kan vi selektivt stänga av immunsystemsreaktioner?
*Finns det djupare, underliggande principer för kvantosäkerhet och icke-lokalitet?
*Är det möjligt att ta fram ett HIV-vaccin?
*Hur varm kommer växthuseffekten att göra världen?
*Vad kan ersätta billig olja – och när?
*Kommer Malthus fortsätta att ha fel (dvs, hur stor kommer jordens befolkning bli)?

Det bästa av allt: artiklarna är gratis!

Länk (via Mind Hacks)
Science: 125 frågor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s