Huvudvärkstabletter kan inte förebygga cancer

En amerikanske långtidsstudie på 40000 kvinnor, alla över 45, ger inget stöd för den tidigare utbredda tron att en huvudvärkstablett om dagen kan förebygga cancer. Studien utfördes under 10 års tid, och deltagarna tog identiska tabletter med antingen 100 mg acetylsalicylsyra, placebo eller E-vitamin.

Tidigare enkätstudier (utan kontrollgrupper) och djurstudier har visserligen indikerat att huvudvärkstabletter skulle kunna förebygga cancer, men långtidsstudier på människor har hittills saknats. Det har också ansetts att E-vitamin skulle kunna förebygga hjärt- och kärlsjukdomar, men inte heller detta stöds av studien.

Den enda cancertyp som påverkades var lungcancer, med en 22-procentig nedgång i risk. Denna påverkan var dock väldigt nära gränsen för statistisk signifikans och kan således vara en slumpmässig effekt. Möjligtvis är det så att den låga dosen av acetylsalicylsyra som användes förklarar att man inte fick några resultat. Risken för mag- och tarmproblem vid (upprepade) högre doser gör att en sådan studie knappast lär genomföras. Sannolikt kommer inte heller allmäna rekommendationer om att ta huvudvärkstabletter i förebyggande syfte utfärdas, eftersom det inte anses medicinskt motiverat för folk utan förhöjd risk för cancer.

Länk
Science Now

5 thoughts on “Huvudvärkstabletter kan inte förebygga cancer

 1. Vilda växter, som utsätts för mer angrepp, skyddar sig med att höja halten av salicylater. Modern mat innehåller alltså mindre salicylater än den kost vi är evolutionärt anpassade till. Om detta har någon betydlse eller ej är det nog ingen som vet.

  Like

 2. Med tanke på allt vi gör som vi inte är evolutionärt anpassade till – även om vi begränsar oss till att bara tala om mat är det ju en hel del – tror jag inte att det har någon betydelse när man lägger ihop effekterna. Mindre allvarligt menat: det skulle onekligen vara intressant att se någon göra en studie på det – alla deltagare får tillbringa 10 år under stenåldersförhållanden utan kontakt med omvärlden. Och så filmar man hela paketet och säljer till något av de större medieföretagen. Det är ju svårt att få forskningsfinansiering nu för tiden, och en sådan studie vore antagligen rätt dyr… 😉

  Like

 3. Det finns ju redan folk som lever i i stort sett under stenåldersförhållanden, eller fanns tills helt nyligen. Och det finns massor med data och film om dom. För att ett stenåldersförsök skall vara giltigt krävs nog att deltagarna är födda i det.

  Like

 4. Jo, naturligtvis. Och kanske inte bara det – i vissa fall diskuteras det ju om \”tillväxtmiljön\” i livmodern kan ha inverkan på cancerrisken (t ex här, här och här). I så fall behöver även åtminstone mödrar till försökspersoner tillbringa en lång tid i stenåldersmiljö – kanske större delen av sitt liv.Vi har helt uppenbart ett rekursivt problem. Jag tror inte nån kommer kunna göra en helt giltig studie – på annat sätt än att hitta en ursprungsbefolkning någonstans, möjligtvis.

  Like

 5. Problemet med att titta på \”ursprungsbefolkningar\” som lever på stenåldersvis är att de sällan blir så gamla att de hinner få några av de sjukdomar som är relevanta för \”moderna\” människor. Att försöka leta efter lösningarna på våra sjukdomar genom att efterapa stenåldersmänniskornas livsföring är rätt fruktlöst.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s