Fertila kvinnor väljer socialt dominanta män?

En grupp tjeckiska forskare påstår att heterosexuella kvinnor i stadiga förhållanden mest sannolikt är otrogna mot sina partners när de är som mest fertila – och att de väljer “genetiskt överlägsna” män för en affär. Basen för påståendet är en “sniffstudie” där kvinnor har fått betygsätta hur män luktade. 48 män och 65 kvinnor ingick i studien. Männen fick betygsätta sig själva i enkäter med påståenden som “jag är festens mittpunkt” för att forskarna skulle få fram hur socialt dominanta de var. De fick också bära bomullskuddar under armarna för att samla upp svett. Kvinnor som befann sig i sin mest fertila period tenderade att tycka att socialt dominanta män hade den mest attraktiva lukten – men bara om de själva hade ett stadigt förhållande. Under resten av menstruationscykeln syntes ingen sådan effekt.

Giltiga antaganden?
Antagande nummer 1: social dominans = genetisk överlägsenhet. Tveksamt, skulle jag säga. Social dominans är väl ofta en personlighetsfråga (inbundna och blyga personer blir sällan festens mittpunkt), och om de utåtriktade personerna alltid var genetiskt överlägsna borde det inte finnas speciellt många blyga personer kvar.

Antagande nummer 2: social dominans signalleras med luktämnen (feromoner). Det anses fortfarande inte bevisat att människor har fungerande feromon-signalsystem. Det finns indicier som talar för det – men det har inte heller bevisats att alla människor kan känna dem. Anosmi – oförmåga att känna lukter – varierar inom befolkningen. Om bara vissa kvinnor kan känna “social dominans”-lukten (om den nu finns) kan det, med tanke på hur pass få som ingår i studien, förvrida statistiken.

Antagande nummer 3: Attraktion leder till otrohet. Visst, det ökar sannolikheten. Men så mycket att det gör någon skillnad? (En evolutionsteoretiker skulle antagligen säga: kvinnor som gör så får genetiskt överlägsna barn och därmed mer avkomma. Ergo, beteendet är logiskt.) Men borde inte också singelkvinnor bli attraherade till socialt dominanta män i så fall? Min åsikt är att med tanke på att bevisen för de tidigare leden av resonemang i studien ser så pass svaga ut tycker jag att de övertolkar resultatet som helhet och drar för långtgående slutsatser.

Länk
Nature News