Varför blir det inte mörkt när man blinkar?

Varför märker man inte att det blir mörkt när man blinkar? Därför att en viktig del av hjärnan “stängs av” och således inte kan upptäcka att det har blivit mörkt. Det säger en forskningsgrupp från University College London.

Genom att lysa ljus i munnen på försöksdeltagare försedda med totalt avskärmande glasögon (för att inte få in något ljus utifrån) har man kunnat lysa upp deras näthinnor trots att de blundar, och jämföra hjärnaktiviteten vid blinkning med hjärnaktiviteten då personen inte blinkar. I annat fall hade det varit omöjligt att skilja på effekterna från att det blir mörkt när man blinkar från effekterna av själva blinkningen.

Försökspersonernas hjärnaktivitet avbildades med fMRI (functional magnetic resonance imaging), och då kunde man se att aktiviteten i ett område (som kallas V3) i synsystemet undertrycktes vid blinkning. Det leder antagligen till att hjärnan inte registrerar förändringen i ljus. En liknande mekanism är känd för att ge oss en “ohoppig” bild även när vi flyttar ögonen.

Länk
Nature News