Hur influensavirus byter skepnad

Forskning om influensavirus är högaktuellt just nu, med tanke på de återkommande larmrapporterna om “fågelviruset” H5N1 från Asien, det som hotar bli nästa världsomspännande epidemi (pandemi). Speciellt intressant, och viktigt, är hur influensaviruset bär sig åt för att bli “osynligt” för det mänskliga immunförsvaret. Det sker genom att viruset byter gener med andra närbesläktade virus i samma värd, och åstadkommer en ny genkombination som immunförsvaret aldrig tidigare sett. (Därför anses det problematiskt att till exempel virussmittade ankor och grisar bor tillsammans med människor – blir någon av arterna smittade med ett virus som kan överföras till människor samtidigt som det bär på ett för människan “okänt” virus kan resultatet av ett genbyte bli ett supervirus som vårt immunsystem inte alls känner igen.)

För att kunna skatta närmare hur stor risken är att ett farligt genbyte sker, vill man naturligtvis veta ungefär hur ofta virus byter gener med varandra – och hur många av byten som resulterar i farligare virus än de ursprungliga. För att få mer insikt i det har en amerikansk forskargrupp studerat gensekvenser från 156 influensavirus som cirkulerat i New York de senaste fem åren (1999-2004). Efter att ha studerat hur virusen utvecklats över tiden drog de slutsatsen att det finns fler olika virusstammar på samma plats samtidigt än man tidigare tänkt, och de byter gener med varandra förvånansvärt ofta. Ett av bytena, mellan ett virus som var vanligt föregående år och ett reativt harmlöst virus som smittade ett fåtal människor, resulterade i en ovanligt otrevlig influensaepidemi vintern 2003-2004. Speciellt effektivt för viruset är det att byta ut gener för ytproteiner – det är nämligen de som immunförsvaret känner igen. Det kan man också, enligt studien, se i gendatat: genen för ytproteinet befinner sig under hårt evolutionstryck, så man hittar många olika varianter av den.

Gruppen planerar nu att utföra en liknande studie på fågelinfluensavirus, för att se om det byter gener lika ofta.

Mer om influensavirus
Det finns en hel del intressant information om influensvirus hos amerikanska National Institute of Allergy and Infectious Diseases: forskning, en entimmes film med experter som diskuterar, information om vaccin och behandlingar… och en mängd länkar om deras egna information inte skulle räcka.

Länkar
Nature News
Artikel i PLoS Biology (open access)
NIAID: Focus on the flu (Amerikanska National Institute of Allergy and Infectious Diseases)