Bakterier tjuvlyssnar på immunförsvaret

En vanlig bakterie, pseudomonas aeruginosa, har lärt sig att “tjuvlyssna” på kroppens immunförsvar. Bakterien finns på fuktiga ställen som i jord, på grönsaker samt i vattenkranar och lever i vanliga fall i tarmarna på fullt friska personer (ca 3% av befolkningen). För en frisk person är den harmlös, men ett stressat immunförsvar kan utlösa en massiv attack som leder till bakterieinvasion av blodomloppet. Inflammationen kan vara dödlig inom några dagar.

Bakterien har utvecklat receptorer för gamma-interferon, ett signalprotein som immunförsvaret använder för att koordinera sina insatser. När bakterierna detekterar gamma-interferon använder de något som kallas quorum sensing (svensk term verkar saknas, på ett ställe såg jag att de föreslog “kvorumreglering”* men det ser inte ut att vara utbrett): de skickar ut speciella kemiska signaler och känner av hur mycket de får in av samma signal – på så sätt kan de “uppskatta” (det är naturligtvis inget medvetet arbete inblandat) hur många andra bakterier av sin egen art de har i närheten. Om de är tillräckligt många börjar de tillverkar ett ämne som gör värdens cellväggar lättare att tränga igenom, och ett annat ämne som gör värdens celler mer mottagliga för bakteriernas toxiner (gifter, inte helt olika antrax i detta fall). Sedan ger de sig ut i blodomloppet och invaderar också olika organ.

En av de vanligare orsakerna för en infektion verkar vara kroppens stressrespons efter en operation. Pseudomona ligger bakom många fall av infektioner efter operationer.

*motivering: Det engelska quorum liksom det svenska kvorum har med beslutsförhet att göra. I Parlamentarisk ordbok beskrivs kvorum som: ”Regler om att ett visst antal ledamöter måste vara närvarande i kammaren vid ett beslut. Någon allmän kvorumregel finns inte, det räcker med att en ledamot är närvarande för att kammaren ska kunna fatta beslut. I vissa fall krävs dock för beslut ett särskilt antal ledamöter.” Det är den metafor man utnyttjar på engelska, och vi föreslår att man utnyttjar den även på svenska.

Länk
Science Daily