Hur pesten slår ut immunförsvaret

Två nya studier har gett en klarare bild av hur pestbakterien, Yersinia pestis, bär sig åt för att slå ut immunförsvaret – och hur man kan utnyttja denna kunskap för att åstadkomma ett vaccin mot pest.

Pest förekommer i tre former: böldpest, lungpest och blodpest. De sista två är så gott som alltid dödliga, medan den förstnämnda har en dödlighet upp till 70 %.

Pesten är sannolikt den sjukdom har dödat mest människor i hela världshistorien. Det anges varierande att den dödat en fjärdeldel, en tredjedel eller hälften av Europas befolkning under mitten av 1300-talet, då under namnet digerdöden eller svarta döden. (Vid samma tid förekom också stora utbrott i Asien och Mellanöstern, enligt Wikipedia.) Den sprids antagligen via loppor från smittade råttor, men kan också spridas direkt via luften vilket har gjort att den ofta omnämnts som ett möjligt biologiskt stridsmedel ( i den formen, som lunginfektion, är pest dödligt inom ett dygn utan antibiotika). Bra vaccin saknas ännu.

Hur pesten slår ut immunförsvaret
Pestbakterier använder ett nålliknande utskott för att injicera olika toxiner i celler (detta dödar cellerna). I en av de nya studerna undersöktes vilka celler pestbakterier riktar in sig på, genom att infektera möss med pestsmitta och färga in de celler som var fyllda med bakterier. Det visade sig att pestbakterier infekterar mjälten där många immunförsvarsceller sitter. Framför allt väljer pestbakerierna att slå ut immunförsvarets “första frontlinje”, den snabba delen av immunförsvaret (makrofager och neutorfiler). Dessa är vanligtvis först på plats och attackerar bakterier. Den långsamma delen av immunförsvaret kan ta upp till 8-10 dagar på sig att svara helt och då är det oftast för sent.

Pestbakteriens akilleshäl
Nyckeln till att omsätta den här kunskapen till ett vaccin är en molekyl vid namn LcrV, som bakterierna injicerar i cellen. Den gör cellmembranet mer lättgenomträngligt och undertrycker också immunresponsen genom att få cellen att producera upp till 40 gånger så mycket av ämnet interleukin 10 som normalt. Utan LcrV är pestbakterien förhållandevis harmlös, men att direkt immunisera folk mot LcrV kan vara farligt eftersom den undertrycker immunförsvaret. Forskarna bakom studien provade istället att klippa bort små delar av genomet för LcrV, i hopp om att producera en molekyl som immunförsvaret kunde känna igen på samma sätt, men som inte fungerade som “immunsvarsdämpare”. En av de producerade pseudo-LcrV-molekylerna verkar fungera som de hoppades, och kan således utgöra basen för en ny typ av vaccin mot pest. Det återstår naturligtvis att visa att samma metod fungerar på människor.

Bild från Nature Genome Gateway

Länkar
Science Daily
Wikipedia (digerdöden, black death)
FOI: NBC/bioteknikorientering nr 25 2002 (riktigt bra översyn om dagsläget)

6 thoughts on “Hur pesten slår ut immunförsvaret

 1. Hej Malin!Jag såg ett väldigt intressant program för några år sedan som byggde på det många framstående forskare tror, nämligen att det inte var dagens pestbakterier som var verksamma då digerdöden drog över jorden.Dagens pestbakterier är inte smittsamma eller dödliga nog för att orsaka en sådan skada som digerdöden gjorde och utöver detta så var bland annat symptomen och utslagen annorlunda.Tyvärr kommer jag inte ihåg vad programmet eller någon av forskarna hette.I övrigt vill jag bara berömma dig för en intressant och läsvärd blogg!/Tobias

  Like

 2. Hej Tobias!Nej, precis \”dagens\” pestbakterier var det säkert inte. Evolutionen har nog hunnit med vissa smärre förändringar i bakteriegenomet på 650 år – det blir rätt många bakteriegenerationer. Det är dock allmänt hävdat i de vetenskapliga publikationer och mer seriösa informationssidor jag läst om detta (i förberedelse för dagens inlägg) att det var just yersinia pestis som låg bakom svarta döden. Men det finns ju inte mycket att gå på förutom symtomen, såvitt jag vet.Listor över symtom och bilder på symtom (varning för svagmagade: bilderna är rätt äckliga) finns bland annat här. Åtminstone verkar svartfärgad hud och lymfknölar vara symtom som stämmer överens med hur nutida pest ser ut.Det är av naturliga skäl svårt att hitta en rapport om precis hur smittsam bakterien är för människor under olika typer av förhållanden. Om råtta-loppa-människa gäller som spridningsväg får man nog ta med i sin kalkyl att de flesta ställen på jorden har någon form av insektsbekämpning idag, ofta också råttbekämpning. Det borde kunna få pest att se mindre smittsamt ut idag jämfört med medeltida förhållanden.Märk väl, jag säger inte att du har fel. 🙂 Jag har letat runt lite och inte hittat någon som talar om nåt annat än yersinia som orsak. Men det finns många tusen papper att läsa om den här bakterien, och det känns inte riktigt motiverat…Nån annan som har mer information (om möjliga icke-yersinia-bakterier som orsak till pest)?Tack för berömmet, för övrigt, Tobias.

  Like

 3. Jag kollade runt lite på nätet för att se om jag kunde finna något om det jag nämnde. Jag hittade endel om två brittiska professorer som anser att digerdöden egentligen var en blödarsjukdom orsakad av något ebola-liknande virus. Jag tror detta är det jag tänkte på och som jag nämnde i min första kommentar.De två forskarna heter Christopher Duncan och Susan Scott och de verkar ha gjort en omfattande undersökning av hur pestbakterier (yersinia pestis) respektive blödarjukdomarnas virus fungerar, hur epidemiologin ser ut och jämfört detta med vad man vet om digerdöden genom historiska dokument.Jag tycker det ligger väldigt mycket i det de säger och tror faktiskt själv mer på att digerdöden måste ha varit en virussjukdom. Digerdöden var alldeles för snabb och dödlig för att vara en bakterie.Här är en kort notis om deras teori.Här är en lite längre text om detta. Väldigt intressant.

  Like

 4. Här är en liten text från SVT som kopplar ihop det faktum att ovanligt många i Europa är immuna eller inte lika mottagliga mot HIV med teorin om att digerdöden kan ha varit en virussjukdom.Text från SVT.Här står lite om BBC-filmen om detta som jag såg.Text om BBC-filmen.Appropå ingenting så ramlade jag nu över denna teori om hur HIV kan ha uppstått pga vaccineringar mot polio. Intressant att läsa om olika teorier men denna tror jag dock inte på.Hur uppstod AIDS?

  Like

 5. Intressanta länkar. Men jag skulle vilja se nån mer än de själva säga att deras teori är sann. Med tanke på att de går emot konsensus har de ju en rätt stor bevisbörda. Att de presenterar sin teori i en bok, och inte en vetenskapligt granskad artikel, är något som åtminstone i mina ögon något sänker trovärdigheten i vad de skriver. Å andra sidan är ju du biomedicinare, enligt din bloggbio, så du borde rimligtvis veta mer om medicin än vad jag gör. Varför gör snabbheten och dödligheten att det är mindre sannolikt att det är en bakterieinfektion än en virusinfektion (jag är bara nyfiken)? Boken (deras bok, där de för fram teorin) har tydligen recenserats i Nature (här, men det kräver prenumeration). I recensionen står en del intressant, bland annat: [..] Scott and Duncan also fail to consider some other possibilities. It is generally accepted that a complex interplay between the slowly spreading bubonic form of the disease and the explosive outbreaks of pneumonic plague occurred during the great pandemics, rather than one form alone. Significantly, Orent points out that this exact pattern of disease occurred during the Black Death. Scott and Duncan also fail to take account of the possibility that animal species other than rats played a role in the spread of disease and that fleas and flea bites were much more common between the fourteenth and seventeenth centuries than they are now.Enligt en recension i The Guardian bygger deras argument på att den svarta råttan inte fanns i norra Europa, men det finns tydligen (enligt samma recension) arkeologiska bevis för att den faktist gjorde det.Det var svårt att hitta bra recensioner/diskussioner av deras teori. De flesta stannar nånstans vid \”coolt, vi har resistans mot HIV på grund av digerdöden\” vilket ju är en upprepning av teorin, inte en granskning av den…Det har också funnits en teori om att didgerdöden skulle orsakats av nån form av anthrax (enligt Norman Cantor). I den första recension av den boken jag hittade stod det: \”There is no scientific evidence to support this thesis, and Cantor makes no attempt to present any hard facts. Instead, he jumps ahead a few centuries to discover clues that might suggest that anthrax can be transferred from cows to human beings, and kill off millions. He does this not by exploring the epidemiology of anthrax, but by reawakening our anxiety about Aids. Cantor points to the claim made by some scientists, suggesting that Aids was transmitted to human beings through chimpanzees. If chimpanzees can transmit Aids, then presumably cows can pass on anthrax to people.\”det kanske inte är en bra teori… men jag tyckte kritiken av den var rätt kul formulerad 🙂

  Like

 6. Råttorna var helt oskyldiga till pesten på medeltiden. Det är ju dessutom vetenskapligt bevisat att råttorna inte hade något med pesten att göra. Jag har även sett en dokumentärfilm om detta. Och oavsett vilket så kunde ju inte råttorna rå för att dom spred pest,men är dom nu oskyldiga så skall dom tagas i försvar. Personligen så har jag aldrig trott på att råttorna spred pesten på medeltiden,och jag tror inte att råttor sprider sjukdomar förhuvudtaget. Jag hoppas att det snart kommer fram ett vaccin och botemedel mot pest,så att råttor slipper pest och smittospridar-stämlar framöver. Jag hoppas att det även snart kommer ett botemedel och vaccin till råttor mot pest,för dom drabbas minst lika mycket som människor gör. Det gällde även på medeltiden,men det är det ingen som säger ett ord om. Det var fler råttor som dog än människor. Jag lider oehört mycket med råttor,med tanke på allt förtryck och all den förföljelse som råttor i alla tider har utsatts för,och gör än i dag. Även mössen är det mycket synd om,men råttorna har det allra värst. Ja råttdjuren förhuvudtaget har det allra svårast i samhället.(råttor och möss och övriga smågnagare)Vaccin och botemedel skall givetvis tagas fram med alternativa metoder istället för djurförsök och djurmodeller.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s