Kejsarsnitt sänker sannolikheten att skaffa fler barn

En långtidsstudie med 25000 deltagande kvinnor har visat att de som föder barn med hjälp av kejsarsnitt har lägre sannolikhet att skaffa fler barn – och om de skaffar fler barn väntar de längre med att bli gravida igen.

Studien löpte över 17 år och fann att de kvinnor som hade förlösts med kejsarsnitt hade en 9% lägre sannolikhet att ha en till graviditet. I genomsnitt tog det dem 36.3 månader att bli gravida igen, jämfört med 30.4 månader för de som förlösts utan kejsarsnitt. De deltagande var brittiska kvinnor som födde sitt första barn (enbart singelfödslar) mellan 1980 och 1997. 66.9% av de som förlöstes med kejsarsnitt var gravida en ytterligare gång, jämfört med 73.9% av de som förlöstes utan kejsarsnitt.

Forskarna vet inte om denna effekt beror på att de kejsarsnittsförlösta kvinnorna i större utsträckning väljer att inte bli gravida igen, eller om de har svårare för att bli med barn på nytt. De planerar en ny studie för att undersöka detta.

Länk
New Scientist