Kejsarsnitt sänker sannolikheten att skaffa fler barn

En långtidsstudie med 25000 deltagande kvinnor har visat att de som föder barn med hjälp av kejsarsnitt har lägre sannolikhet att skaffa fler barn – och om de skaffar fler barn väntar de längre med att bli gravida igen.

Studien löpte över 17 år och fann att de kvinnor som hade förlösts med kejsarsnitt hade en 9% lägre sannolikhet att ha en till graviditet. I genomsnitt tog det dem 36.3 månader att bli gravida igen, jämfört med 30.4 månader för de som förlösts utan kejsarsnitt. De deltagande var brittiska kvinnor som födde sitt första barn (enbart singelfödslar) mellan 1980 och 1997. 66.9% av de som förlöstes med kejsarsnitt var gravida en ytterligare gång, jämfört med 73.9% av de som förlöstes utan kejsarsnitt.

Forskarna vet inte om denna effekt beror på att de kejsarsnittsförlösta kvinnorna i större utsträckning väljer att inte bli gravida igen, eller om de har svårare för att bli med barn på nytt. De planerar en ny studie för att undersöka detta.

Länk
New Scientist

3 thoughts on “Kejsarsnitt sänker sannolikheten att skaffa fler barn

  1. En annan sak man måste kontrollera är ju varför kvinnan/läkarna valde att använda kejsarsnitt.Kanske beror inte den lägre sannolikheten att få ytterligare barn på själva kejsarsnittet i sig utan kanske beror den lägre sannolikheten på det som gjorde att kvinnan var tvungen att göra ett kejsarsnitt?

    Like

  2. Jag har alltid slagits av att hela förlossnings/fortplantningsområdet känns dåligt beforskat. Eller så är det helt enkelt så att variablerna inom området är så enormt många.Man undrar ju om denna typ av resultat ligger till grund för att det är lite svårare att bli gravid efter KS eller om detta går utanpå.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s