Vetenskap och forskning diskuteras i 7-dagarscykler


Ett av mina favoritverktyg/leksaker på nätet är nog BlogPulse:s “trendverktyg” som låter en rita upp kurvor över hur ofta ett visst ord nämns i de bloggar de går igenom (i stort sett bara engelskspråkiga bloggar, men man kan ju inte få allt). Jag har lekt med det förut och konstaterat att vetenskap (science) nämns i mycket regelbundna sjudagarscykler, och i stort sett samma mönster gäller även för forskning (research). Tittar man närmare på kurvans utseende verkar det vara onsdagen eller torsdagen som är den dag i veckan man bloggar mest om dessa, och en skarp nedgång syns under helgen – men minimum nås ofta först på måndagen. Är det den legendariska “måndagseffekten” som innebär att folk inte får mycket gjort, eller är det tvärtom så att de jobbar så mycket att de inte hinner blogga?

Notera också det mycket tjusiga sammanbrottet i kurvorna i månadsskiftet juni/juli, då cyklerna försvinner helt. Nog syns det att folk tar semester…

Länk
BlogPulse

Hur många planeter ska det finnas i solsystemet?

Som väntat har upptäckten av 2003 UB313, ett objekt sannolikt dubbelt så stort som Pluto, väckt liv i debatten om vad som ska kallas en planet. En utredning, utförd av International Astronomical Union, var redan tidigare på gång med förväntad presentation av resultat nästa sommar. Astronomen Mike Browns tillkännagivande den 29:e juli – att objektet som tills vidare kallas 2003 UB313 upptäckts i Kuiperbältet – har gjort behovet av en fastställd definition mer akut. Resultaten förväntas nu rapporteras i slutet av den här veckan.

I Nature News-artikeln om detta citeras Brown:

“Our culture has fully embraced the idea that Pluto is a planet and scientists have for the most part not yet fully realized that the term ‘planet’ no longer belongs to them” (Vår kultur har fullt ut adopterat iden att Pluto är en planet, och forskare har till stor del inte insett att att begreppet ‘planet’ inte tillhör dem längre)

Det här är intressant. Tyvärr lär det inte uppstå någon större debatt om vem som egentligen äger rätten till definitioner av typen “planet” – när slutar vetenskapens termer att enbart tillhöra vetenskapen?

Ett av följdproblemen till den här diskussionen är att det med hög sannolikhet finns ett tiotal till objekt i Kuiperbältet som är större än Pluto. Ska vi anta en planetdefinition som innebär att vi inom ett par årtionden har tjugo planeter i solsystemet istället för nio (tio)? Passar det ihop med den allmäna känslan för vad en planet är?

Länk
Nature News