Vanligt bekämpningsmedel dödar grodor – även i “normala” doser

Roundup är ett av världens vanligaste bekämpningsmedel mot ogräs. Det tillverkas och säljs av Monsanto, som också säljer genmodifierade grödor som tål bekämpningsmedlet. Dess aktiva ingrediens, glyfosfat, finns också i andra ogräsbekämpningsmedel. Sedan 1:a januari 2003 måste man i Sverige vara yrkesodlare för att få använda glyfosfat i ogräsbekämpning.

Att Roundup dessutom är synnerligen giftigt mot grodyngel har varit känt ett tag – här är det inte glyfosfatet som är boven, utan det ytaktiva ämnet POEA eller polyethoxylated tallowamine (jag vet inte om något namn för detta finns på svenska). Glyfosfat kräver ett ytaktivt ämne för att kunna tränga igenom bladen på växterna. POEA utgör 15% av innehållet i Roundup. Det är inte meningen att man ska använda medlet i vatten, bara på land, men det har visat sig att det trots allt läcker ut i grundvattnet, och läcker bredvid vid besprutning. De ytterst små vattensamlingar som kan vara viktiga för grodor – ibland inte mer än en vattenpöl – är också lätta att missa och därför svåra att undvika. Förutom i jordbruket används Roundup även på bland annat golfbanor (se rapporten “Golfens miljöpåverkan” från 1999)

Nu finns ny forskning – en studie under ledning av Rick Releya – som visar att “normala” koncentrationer av Roundup (det vill säga, koncentrationer motsvarande de doser som rekommenderas av Monsanto på produktens förpackning) är tillräckligt för att döda i princip alla grodyngel och grodor som kommer i kontakt med medlet. (Eftersom grodor också lever på land behöver medlet inte ens läcka ut i vattnet för att de ska förgiftas.) Medlets inverkan på grodyngel undersöktes i vattentankar med imiterade ekosystem, det vill säga alger, plankton, sniglar, grodyngel och flera insektsätande arter. Efter två veckor med en tredjedel av den maximal koncentration som kan väntas finnas i naturen hade 71% av grodynglen dött.

POEA har också visats ge hormonstörningar hos grodyngel, med missbildningar och könshybrider (mellanting mellan honor och hanar) som följd. Det finns också misstankar om att de kan ge liknande effekter hos människor, men studien undersöker effekten på livmodersceller, inte hela organismer, så det är oklart hur starka slutsatser man kan dra. Översikt om Roundup-studier finns här.

Vid en snabb undersökning ser det ut som om debatten om detta (förgiftade grodor och POEA) inte nått svenska medier – det närmaste jag kommer är ett inslag i Sveriges Radio:s “Ekot” som handlar om protester mot Banverkets besprutning av banvallar – med just Roundup. Banverket kritiseras för att inte ha tillräcklig kännedom om eventuella skador som medlet kan ge upphov till. POEA och grodor nämns inte, inte heller i Banverkets miljörapport från 2003 där man anger att man använt 5918 liter Roundup BIO (en produkt som inte går att hitta på Monsantos hemsida, kanske har den gått ur sortimentet eller bytt marknadsföringsnamn) under året. I samma rapport nämns att en undersökning utförd år 2001 identifierat 500 dagvattenutsläpp som kan vara förorenade av besprutning. Lite längre fram skrivs: “Genom att jämföra nyttan av en skyddsåtgärd med kostnaden bedöms få vattentäkter kräva fysiska åtgärder och därför har inga vattentäkter åtgärdats under året.” Tur att man inte är groda och lever i närheten av järnvägen.

UPPDATERAT 15/5 2006: se Harald Cederlunds kommentar nedan – det verkar som om Roundup BIO inte innehåller POEA. Jag tycker dock fortfarande att banverkets kommentar är en smula läskig…

Länkar
ScienceDaily
Rick Releya svarar på Monsantos kommentarer om studien (bra, rekommenderas)
Roundup:s hormonstörande effekter hos grodyngel
Översikt om Roundupstudier

Vanligt bekämpningsmedel dödar grodor – även i "normala" doser

Roundup är ett av världens vanligaste bekämpningsmedel mot ogräs. Det tillverkas och säljs av Monsanto, som också säljer genmodifierade grödor som tål bekämpningsmedlet. Dess aktiva ingrediens, glyfosfat, finns också i andra ogräsbekämpningsmedel. Sedan 1:a januari 2003 måste man i Sverige vara yrkesodlare för att få använda glyfosfat i ogräsbekämpning.

Att Roundup dessutom är synnerligen giftigt mot grodyngel har varit känt ett tag – här är det inte glyfosfatet som är boven, utan det ytaktiva ämnet POEA eller polyethoxylated tallowamine (jag vet inte om något namn för detta finns på svenska). Glyfosfat kräver ett ytaktivt ämne för att kunna tränga igenom bladen på växterna. POEA utgör 15% av innehållet i Roundup. Det är inte meningen att man ska använda medlet i vatten, bara på land, men det har visat sig att det trots allt läcker ut i grundvattnet, och läcker bredvid vid besprutning. De ytterst små vattensamlingar som kan vara viktiga för grodor – ibland inte mer än en vattenpöl – är också lätta att missa och därför svåra att undvika. Förutom i jordbruket används Roundup även på bland annat golfbanor (se rapporten “Golfens miljöpåverkan” från 1999)

Nu finns ny forskning – en studie under ledning av Rick Releya – som visar att “normala” koncentrationer av Roundup (det vill säga, koncentrationer motsvarande de doser som rekommenderas av Monsanto på produktens förpackning) är tillräckligt för att döda i princip alla grodyngel och grodor som kommer i kontakt med medlet. (Eftersom grodor också lever på land behöver medlet inte ens läcka ut i vattnet för att de ska förgiftas.) Medlets inverkan på grodyngel undersöktes i vattentankar med imiterade ekosystem, det vill säga alger, plankton, sniglar, grodyngel och flera insektsätande arter. Efter två veckor med en tredjedel av den maximal koncentration som kan väntas finnas i naturen hade 71% av grodynglen dött.

POEA har också visats ge hormonstörningar hos grodyngel, med missbildningar och könshybrider (mellanting mellan honor och hanar) som följd. Det finns också misstankar om att de kan ge liknande effekter hos människor, men studien undersöker effekten på livmodersceller, inte hela organismer, så det är oklart hur starka slutsatser man kan dra. Översikt om Roundup-studier finns här.

Vid en snabb undersökning ser det ut som om debatten om detta (förgiftade grodor och POEA) inte nått svenska medier – det närmaste jag kommer är ett inslag i Sveriges Radio:s “Ekot” som handlar om protester mot Banverkets besprutning av banvallar – med just Roundup. Banverket kritiseras för att inte ha tillräcklig kännedom om eventuella skador som medlet kan ge upphov till. POEA och grodor nämns inte, inte heller i Banverkets miljörapport från 2003 där man anger att man använt 5918 liter Roundup BIO (en produkt som inte går att hitta på Monsantos hemsida, kanske har den gått ur sortimentet eller bytt marknadsföringsnamn) under året. I samma rapport nämns att en undersökning utförd år 2001 identifierat 500 dagvattenutsläpp som kan vara förorenade av besprutning. Lite längre fram skrivs: “Genom att jämföra nyttan av en skyddsåtgärd med kostnaden bedöms få vattentäkter kräva fysiska åtgärder och därför har inga vattentäkter åtgärdats under året.” Tur att man inte är groda och lever i närheten av järnvägen.

UPPDATERAT 15/5 2006: se Harald Cederlunds kommentar nedan – det verkar som om Roundup BIO inte innehåller POEA. Jag tycker dock fortfarande att banverkets kommentar är en smula läskig…

Länkar
ScienceDaily
Rick Releya svarar på Monsantos kommentarer om studien (bra, rekommenderas)
Roundup:s hormonstörande effekter hos grodyngel
Översikt om Roundupstudier