Vanligt bekämpningsmedel dödar grodor – även i “normala” doser

Roundup är ett av världens vanligaste bekämpningsmedel mot ogräs. Det tillverkas och säljs av Monsanto, som också säljer genmodifierade grödor som tål bekämpningsmedlet. Dess aktiva ingrediens, glyfosfat, finns också i andra ogräsbekämpningsmedel. Sedan 1:a januari 2003 måste man i Sverige vara yrkesodlare för att få använda glyfosfat i ogräsbekämpning.

Att Roundup dessutom är synnerligen giftigt mot grodyngel har varit känt ett tag – här är det inte glyfosfatet som är boven, utan det ytaktiva ämnet POEA eller polyethoxylated tallowamine (jag vet inte om något namn för detta finns på svenska). Glyfosfat kräver ett ytaktivt ämne för att kunna tränga igenom bladen på växterna. POEA utgör 15% av innehållet i Roundup. Det är inte meningen att man ska använda medlet i vatten, bara på land, men det har visat sig att det trots allt läcker ut i grundvattnet, och läcker bredvid vid besprutning. De ytterst små vattensamlingar som kan vara viktiga för grodor – ibland inte mer än en vattenpöl – är också lätta att missa och därför svåra att undvika. Förutom i jordbruket används Roundup även på bland annat golfbanor (se rapporten “Golfens miljöpåverkan” från 1999)

Nu finns ny forskning – en studie under ledning av Rick Releya – som visar att “normala” koncentrationer av Roundup (det vill säga, koncentrationer motsvarande de doser som rekommenderas av Monsanto på produktens förpackning) är tillräckligt för att döda i princip alla grodyngel och grodor som kommer i kontakt med medlet. (Eftersom grodor också lever på land behöver medlet inte ens läcka ut i vattnet för att de ska förgiftas.) Medlets inverkan på grodyngel undersöktes i vattentankar med imiterade ekosystem, det vill säga alger, plankton, sniglar, grodyngel och flera insektsätande arter. Efter två veckor med en tredjedel av den maximal koncentration som kan väntas finnas i naturen hade 71% av grodynglen dött.

POEA har också visats ge hormonstörningar hos grodyngel, med missbildningar och könshybrider (mellanting mellan honor och hanar) som följd. Det finns också misstankar om att de kan ge liknande effekter hos människor, men studien undersöker effekten på livmodersceller, inte hela organismer, så det är oklart hur starka slutsatser man kan dra. Översikt om Roundup-studier finns här.

Vid en snabb undersökning ser det ut som om debatten om detta (förgiftade grodor och POEA) inte nått svenska medier – det närmaste jag kommer är ett inslag i Sveriges Radio:s “Ekot” som handlar om protester mot Banverkets besprutning av banvallar – med just Roundup. Banverket kritiseras för att inte ha tillräcklig kännedom om eventuella skador som medlet kan ge upphov till. POEA och grodor nämns inte, inte heller i Banverkets miljörapport från 2003 där man anger att man använt 5918 liter Roundup BIO (en produkt som inte går att hitta på Monsantos hemsida, kanske har den gått ur sortimentet eller bytt marknadsföringsnamn) under året. I samma rapport nämns att en undersökning utförd år 2001 identifierat 500 dagvattenutsläpp som kan vara förorenade av besprutning. Lite längre fram skrivs: “Genom att jämföra nyttan av en skyddsåtgärd med kostnaden bedöms få vattentäkter kräva fysiska åtgärder och därför har inga vattentäkter åtgärdats under året.” Tur att man inte är groda och lever i närheten av järnvägen.

UPPDATERAT 15/5 2006: se Harald Cederlunds kommentar nedan – det verkar som om Roundup BIO inte innehåller POEA. Jag tycker dock fortfarande att banverkets kommentar är en smula läskig…

Länkar
ScienceDaily
Rick Releya svarar på Monsantos kommentarer om studien (bra, rekommenderas)
Roundup:s hormonstörande effekter hos grodyngel
Översikt om Roundupstudier

5 thoughts on “Vanligt bekämpningsmedel dödar grodor – även i “normala” doser

 1. Åh, tack! Visste att jag läst det nånstans (det var på din blogg, såklart) men jag kom inte ihåg var. Vi lär väl inte ha några grodor kvar i trädgårdarna när folk börjar använda Roundup igen, sorgligt nog.Och så har du en svensk översättning av det engelska namnet för POEA. Polyetylenglykoltalloljaamin. Är det vedertaget, eller egen översättning? Hmm, undrar förresten vad för ytaktivt ämne Rambo innehåller. Man kan ju hoppas att det åtminstone är mindre grodfientligt än POEA… (men jag vågar inte riktigt tro det).

  Like

 2. Det svenska namnet för POEA finns på svt:s hemsida, som jag länkar till. Antar att det är riktigt, men man vet ju aldrig.Vad Rambo innehåller för ytaktivt ämne, känner jag inte till, men misstänker att det kan vara samma. Det kanske står på burken eller flaskan eller vad det nu säljs i. Har ändå en känsla av att Rambo är något mindre miljöfarligt än Roundup.

  Like

 3. Kan inte låta bli att kommentera banverkets användning av bekämpningsmedel eftersom jag jobbar med frågan (som doktorand på SLU). Banverket använder som det mycket riktigt står i artikeln \”Roundup Bio\” – denna formulering innehåller inte det ytaktiva ämnet POEA som finns i \”Roundup\” – däremot två andra: trimethylethoxypolyoxypropylammonium klorid (13%) och polyethoxysorbitan monolaurate (tween 20; 3,2%)- dessa har såvitt jag känner till inte påvisats vara giftiga för groddjur. Å andra sidan tror jag att forskning rörande den förstnämnda substansen är närmast obefintlig – jag hittar åtminstone ingen information.

  Like

 4. Harald: Tack! Det var svårt att hitta vettig information om vad Roundup Bio innehåller. Det är bra om det Banverket sprutar med inte dödar grodor (vi kan ju åtminstone hoppas, eller hur) – jag har inget emot att ha fel där…

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s