Schablonmässiga reaktioner på hotad manlighet

Hota en mans manliga identitet, och han kommer lägga sig till med mer macho attityder. Det är resultatet av en amerikansk studie som har undersökt mäns och kvinnors relationer till könsroller.

Robb Willer, forskare vid amerikanska Cornell University, har undersökt hur mäns och kvinnors attityder till sin könsidentitet ändras när den ifrågasätts. 111 deltagare fick fylla i ett formulär som en del i en könsidentitetsundersökning, och fick sedan slumpmässigt veta att deras svar indikerade en typiskt “manlig” resp. “kvinnlig” identitet. Klassificeringen hade inget samband med vad personerna hade svarat. (Kommentar: från nyhetsreleasen framgår inte så tydligt som man kunde önska om männen explicit fick veta att de hade en “kvinnlig” identitet respektive en “manlig” identitet, alternativt om bara vissa fick veta att de hade en “manlig” identitet och resten inte fick någon feedback alls. Men, logiskt sett, för att vissa skulle kunna känna sig ifrågasatta utgår jag ifrån att det första scenariot är det som gäller. )

Kvinnornas beteende ändrades inte oavsett typ av respons, men männen reagerade starkt på den feedback de fick. De som fick sin manlighet ifrågasatt reagerade med att bli mer positiva till Irakkriget, blev mer negativa mot homosexuella (framgår tyvärr inte om det gällde homosexuella av båda könen) och mer benägna att vilja köpa en SUV (stadsjeep) istället för någon annan typ av bil. Dessa kriterier på manlighet hade valts ut i en annan studie som visade att deltagarna kategorisrade dessa drag som typiskt manliga.

Män vars könsidentitet ifrågasattes rapporterade också fler känslor av skam, skuld och fientlighet än de vars könsidentitet bekräftades.

Teorin om “maskulin överkompensation”, det vill säga teorin om att män lägger sig till med typiskt manliga beteenden som ett sätt att försvara sin manliga identitet, har sina rötter i freudiansk psykologi. Den har blivit allmänt tankegods, men enligt Willer inte verifierats vetenskapligt förrän nu.

Men vad har man egentligen verifierat – är resultatet giltigt för män (och kvinnor) i alla åldrar? För hela befolkningen? Deltagarna i studien var studenter på “undergraduate”-nivå, det vill säga i sena tonåren eller något över. Det är tacksamt att använda unga människor som försöksobjekt i psykologiska studier – de lär oftare bete sig och tycka precis som förväntat än om man undersökte äldre personer, eftersom de har mindre livserfarenhet att jämföra stereotypa uppfattningar med. (Jag tror inte att detta alltid gäller – men det borde vara en klar nog tendens att det påverkar resultatet av studien)

Tyvärr framgår det inte heller vilken typ av utbildning som man plockade studenterna från. Studenter från ett “icke könstypiskt” studieval kan tänkas vara betydligt mer vana vid att få sin könsidentitet ifrågasatt och borde därför reagera annorlunda på det än studenter från ett “traditionellt” studieval. Studenter som är homosexuella har antagligen en annan inställning till homosexuella. Studenter vars syskon, föräldrar eller släktingar deltagit i Irakkriget har inte nödvändigtvis samma inställning till det som de studenter som inte personligen påverkas.

Rekrytering till universitet och högskolor är inte heller helt jämn, vilket borde avspegla sig i urvalet av deltagare oavsett om det är slumpmässigt eller inte. Och sedan har vi värderingsfrågan – är det likvärdigt för en man att uppfattas som “kvinnlig” och för en kvinna att uppfattas som “manlig”?

Länk
Cornell University nyhetsrelease

4 thoughts on “Schablonmässiga reaktioner på hotad manlighet

 1. Så det är alltså manligt at vara en krigshetsande homofob som struntar i miljön. Nice. Tror jag föredrar att inte vara så \”manlig\” i så fall.

  Like

 2. Jag kan tänka mig att det här hade utfallit annorlunda om man gjort försöket i Sverige. Redan forskarnas val av vad som skulle indikera manlighet skulle vara andra saker tror jag. Samtidigt är jag inte förvånad över resultatet. Många män är rädda om sin manlighet, särskilt inför andra män. Det här visar sig t ex vid marinor, där man tankar sin motorbåt. De som jobbar där behöver vara kvinnor, eftersom männen som kommer med sina båtar och skall tanka (bunkra) är väldigt rädda för att göra bort sig inför en annan man. Dom vill visa sig sjövana fast dom inte är det. Jag läste om det här i DN för något dussin år sedan, och fick det senare verifierat av en tjej som jobbade på marina. (Jag har INTE båt själv.)

  Like

 3. Kvinnor definierar sig som kvinnor utifrån att de bara ÄR. Det räcker att ha blivit född. Män definierar sig mer utifrån vad de GÖR. Det säger sig självt att en handlings-baserad identitet är instabil, speciellt som samhällets definition av \”maskulina\” och \”feminina\” handlingar är godtyckliga och i ständig utveckling.Fort: Vilket är \”manligast\” — A) att bada i badkar eller B) att duscha? OK, förklara nu exakt varför det ena eller andra är \”mer manligt\”.(Sällskapsspelet \”Macho-Frågan\” – testa dina vänners noja! 😉 )

  Like

 4. A.R: Nå, jag skulle nog inte kategoriskt påstå att alla kvinnor definierar sig som kvinnor utifrån att de ÄR. Hur många kvinnor har du frågat om det stämmer? 😉 Däremot får man ofta höra vad tjejer eller kvinnor INTE gör. (Jag har rätt många minnen av sådana situationer… men det är nog ett ämne för ett annat forum.) Men jag håller med dig om att samhällets definitioner ofta är just det – godtyckliga. (Och kan inte låta bli att tycka att dusch-eller-badkar-frågan är genuint skum. Jag har absolut ingen idé om ifall det ena är mer \”manligt\” än det andra. Fast det skulle vara rätt intressant att höra folks förklaringar till varför de tycker A eller B…)

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s