Genetiskt betingad länk mellan stress och utveckling av alkoholtolerans

En gen hos fruktflugor (Drosophila) har visat sig vara nödvändig för utvecklande av alkoholtolerans (vilket brukar anses vara ett förstadium till alkoholism). Flugor med fungerande gen (benämnd “hangover”) kan utveckla högre alkoholtolerans som följd av stress – utan att först ha exponerats för alkohol. En fungerande, liknande länk mellan stressreaktion och alkoholberoende finns sannolikt även hos människor, enligt forskarna. (Det har utförts rätt mycket forskning på samband mellan stress, och alkohol, från många olika vinklar.)

I studien exponerades fruktflugor för alkoholånga. Alkoholpåverkade fruktflugor får symtom som liknar berusade människors: de tappar koordination och kroppskontroll, för att så småningom somna. Det tog dem i genomsnitt 20 minuter att “nyktra till” efteråt. Efter ett uppehåll på fyra timmar fick de andas alkoholånga igen – då hade de utvecklat en viss tolerans och behövde andas in mer alkohol för att nå samma nivå av berusning. Denna gång tog det dem 28 minuter att återhämta sig. Men flugor med en defekt kopia av “hangover”-genen utvecklade aldrig någon tolerans.

Forskarna stressade sedan en annan grupp fruktflugor med fungerande “hangover”-gen genom att hålla dem i 37° i trettio minuter. När dessa flugor sedan blev berusade tog det dem drygt 29 minuter att nyktra till, trots att de aldrig utsatts för alkohol förut. Stressen hade fått dem att utveckla alkoholtolerans. Flugor med en defekt “hangover”-gen påverkades inte av stressen.

Forskarna bakom studien föreslår att samma reaktionssamband kan ha bevarats under evolutionen. I så fall skulle de kunna ligga bakom den misstänkta länken mellan stress och drog- och beroendeproblem hos däggdjur, inkluderat människan, säger de.

Länk
New Scientist