Rödhåriga mindre känsliga för smärta

För ett par år sedan publicerades en studie som sa att rödhåriga, men bara kvinnor, är mer känsliga för smärta. Nyligen publicerades en ny studie som säger att rödhåriga tål smärta betydligt bättre än andra, och att det gäller både kvinnor och män. Hur hänger det här ihop?

Det finns tre typer av opioida receptorer, betecknade μ, κ och δ. De aktiveras olika mycket av olika ämnen, men alla dessa ämnen tillhör klassen opioider (läs mer i engelska Wikipedia). (Enligt Wikipedia är μ-receptorerna, eller närmare bestämt en underkategori av dem, de opioidreceptorer som reagerar känsligast på kroppens egna endorfiner.)

Studien som utfördes för några år sedan undersökte bedövningsmedel relaterade till κ-receptorn. Den nya studien undersöker bedövningsmedel relaterade till μ-receptorn. Den äldre studien hittade bara en effekt för rödhåriga kvinnor, den nyare studien hittade samma effekt för både kvinnor och män. Rödhåriga individer har en funktionsnedsättande mutation i en receptor (melanocortin 1, MCR1) som dels är inblandad i pigmentering, men som också har visats spela roll för smärtkänslighet. Det hela kompliceras ytterligare av att inte alla rödhåriga har enbart icke-fungerande MCR1, utan bara vissa. Gensekvensering krävs för att veta vilka (dessutom verkar MCR1 finnas i rätt många olika varianter, fast när de resultaten först togs fram visste man inget om receptorns inblandning i smärtkänslighet).

Rödhåriga med en icke-fungerande MCR1 var mindre känsliga för smärta och fick också betydligt bättre effekt av bedövningsmedel av morfintyp. Liknande resultat erhölls vid undersökningar på möss med samma genmodifikation.

Intressant är också att alla kvinnor som deltog i studien åt p-piller. Det verkar vara ett accepterat faktum att kvinnors smärtkänslighet varierar under menstruationscykeln, men inte så välkänt hur detta fungerar. Man tror att kvinnor och män registrerar smärta via delvis olika reaktionsvägar, och att hormoner kan spela roll i detta. Därför väckte den förra studien där man bara såg resultat för rödhåriga kvinnor rätt mycket uppmärksamhet – det sågs som ett klart steg framåt i att kartlägga skillnader mellan mäns och kvinnors smärtuppfattning.

Intervju från 2003 med professor Jeffrey Mogil, som är ansvarig för båda studierna (engelska).

Länkar
DNC Health News (om den nya studien)
New Scientist (om den äldre studien)
Den äldre studien (fritt tillgänglig)
Den nya studien (kräver prenumeration)
Mer om MCR1 och dess utbredning