Krokodilblod nästa steg i kampen mot HIV och resistenta bakterier

Krokodilblod kan kanske ge upphov både till mediciner mot HIV och nya typer av antibiotika. Det hoppas åtminstone de forskare som just nu samlar krokodilblod från vilda och tama krokodiler i norra Australien.

Att simma i tropiska floder med öppna blödande sår låter som ett säkert recept på livshotande infektioner – men inte för krokodiler. De verkar kunna klara sig trots allvarliga skador och de massor av bakterier som finns i vattnet de simmar i (det lär finnas ett rätt stort antal trebenta krokodiler som simmar omkring, följden av blodiga slagsmål). Detta har fått ett flertal forskare att intressera sig för hur krokodilernas immunsystem fungerar. För några år sedan rapporterades det om en bakteriedödande peptid från krokodilblod (den fick namnet crocodillin) och nu har man också upptäckt att serum från krokodilblod bekämpar HIV-virus betydligt bättre än motsvarande serum från människor.

Krokodilblod har också väckt intresse av en helt annan orsak: det kan förse krokodiler med syre även när de stannar upp till en timme under vattnet. När krokodilens blod fylls med bikarbonatjoner (den sista restprodukten av respirationen) hjälper det till att släppa loss ytterligare syre som finns bundet i krokodilens hemoglobin. Dykande däggdjur, och sälar, använder istället myoglobin för att binda syre när de stannar länge under vattnet. För tio år sedan framställde forskare hemoglobinhybrider – blandningar av människo- och krokodilhemoglobin. Det visade sig att det var tillräckligt att ändra människans hemoglobin på 12 ställen (det vill säga, 12 aminosyror som skilde, jämfört med hur människans hemoglobin normalt ser ut) för att få en liknande effekt. Det har spekulerats i att både atleter och sjuka skulle kunna dra nytta av detta.

Länkar
Reuters (tack till Johannes för länken)
Medical Link (om crocodillin, på svenska)
Antibiotics in Action: Mold is for Wimps (om crocodillin)
National Health Museum (om krokodilblod och bikarbonateffekten)
Peak Performance Online (om krokodilblodseffekten och atleter)

2 thoughts on “Krokodilblod nästa steg i kampen mot HIV och resistenta bakterier

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s