Alger som lastdjur

Gröna alger kan användas som “lastdjur” för att flytta laster på sträckor upp till 20 cm, med en hastighet på 0.2 millimeter per sekund. Idén kläcktes av forskare från amerikanska Harvard University.

Att flytta pyttesmå saker över pyttesmå avstånd är komplicerat, på grund av den precision som krävs. Det finns försök att bygga micro- och nanomotorer med hjälp av rörliga delar från enskilda celler, men det är inte heller en enkel process. Därför föddes idén att använda en hel organism i stället.

Algen Chlamydomonas reinhardtii är encellig organism som är enkel att odla i ett laboratorium, och har två mycket användbara drag: den kan simma och den går att styra med ljus (algerna simmar från starkt ljus i riktning mot svagare ljus). Lasten som användes i försöket var polystyrenpärlor (med upp till hälften så stor diameter som algerna) som fästes vid algerna med kemisk binding. Bindingen upplöstes med hjälp av en ultraviolett ljusblixt när algerna nått sitt mål. Proceduren gick att upprepa flera gånger med samma alger.

Pärlorna kan fås att binda olika ämnen – till exempel gifter – genom specialiserade ytbeläggningar.


Länkar

Sammanfattning från PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences)
Science Now (kräver prenumeration)
Chlamy Center (Mer information om Chlamydomonas)