Även schimpanser vill vara normala

Att rätta sig efter kulturella normer är inte unikt för människan – även schimpanser rättar sig efter grupptrycket. Upptäckten var en “bieffekt” av ett forskningsprojekt som undersöker kulturspridning i grupper av schimpanser.

Att även apor har kultur – och sprider kultur till varandra – var förr kontroversiellt men är numer accepterat. Även mindre sociala ap-arter, som orangutanger, verkar ha innovation och kulturspridning.

Forskare som studerar kultur och dess spridning hos schimpanser lärde ett par högt rankade honor varsin teknik (“lyft” respektive “peta”) för att hämta mat i ett system bestående av tuber. Andra schimpanser fick sedan studera den ena eller den andra schimpanshonan under en vecka när hon använde tekniken. Efter veckans slut fick de använda tekniken själva, och gjorde det utan större problem.

Det intressanta var att vissa apor på egen hand lyckades komma på också den andra tekniken och använda den – men de allra flesta slutade snart med det till förmån för den teknik som resten av gruppen använde. Den nivån av konformitet, att rätta sig så pass mycket efter hur gruppen gör, är något som tidigare bara förknippats med människan, säger dr Victoria Horner som är en av forskarna bakom studien.

Länkar
Science Daily
(om schimpanser som rättar sig efter normen)
Science Daily (om kultur hos orangutanger)