Rymdstrålning kan ligga bakom asymmetri hos biomolekyler

Kirala molekyler är antingen “högerriktade” eller “vänsterriktade” – de olika formerna är varandras spegelbilder. Kiraliteten uppstår som en följd av att en kolatom kan binda fyra andra atomer i en tetraederform. Allt levande på jorden, växter såväl som djur, innehåller bara aminosyror av den ena kiraliteten. Varför är omdiskuterat. En grupp forskare ledda av Uwe Meierhenrich vid University of Nice-Sophia Antipolis i France hävdar nu, baserat på laboratorieförsök, att rymdstrålning förstör den ena formen mycket lättare än den andra. Deras teori är att aminosyrorna uppstod ute i rymden och kom med kometer till jorden.

Kiralitet
Vid en vanlig kemisk reaktion bildas de bägge enantiomererna (kirala formerna) i lika stor mängd. I kroppen har enantiomererna däremot ofta totalt olika funktioner (ett välkänt exempel är nog neurosedyn, där man försent upptäckte att den ena enantiomeren hjälpte mot illamående medan den andra gav fosterskador). Luktsystemet skiljer också ofta på kirala luktämnen, bland annat citron- och apelsindoft. Metoder för att framställa enbart den ena enantiomeren fick Nobelpriset år 2001.

Teorin
Cirkulärt polariserat ljus i rymden förstörde mer “högerhänta” än “vänsterhänta” aminosyror i det isdamm som fanns ute i rymden, hävdar Meierhenrich och hans kollegor. Rymddammet, delvis i form av kometer, kom sedan till jorden. För att visa detta har de (i laboratoriemiljö) bestrålat en blandning av kirala aminosyror med cirkulärt polariserat ljus. Resultatet var 2.6% överskott av
vänsterenantiomeren. Våglängden på strålningen de använde var dock 180 nm – betydligt längre än den 120-nanometersstrålning som dominerar i rymden (ett tidigare experiment med 210 nm gav 2.5% överskott). Försök med kortvågigare strålning ska utföras under 2006 när gruppen får tillgång till en synkroton att producera strålningen med.

Om teorin stämmer ökar sannolikheten för att liv kan ha uppstått någon annanstans i rymden på liknande sätt. (Om riktningen på den cirkulärt polariserade strålningen där var omvänd skulle det livet dessutom kunna vara synnerligen giftigt för människan)

Länkar

New Scientist Space
Wikipedia om kirala molekyler (engelska)
Nobelpriset 2001, information (svenska)

3 thoughts on “Rymdstrålning kan ligga bakom asymmetri hos biomolekyler

  1. Jag tror att poängen var vilken rymdstrålning som finns \”lokalt\” i den bit av universum som jorden ligger i. Och att det då skulle finnas mer vänster- respektive högerriktat ljus på olika ställen i rymden. Hur det polariserade ljuset skulle uppstå etc framgick inte här – det går säkert att ta reda på någonstans (men jag kunde inte hitta det på rimlig tid nu). Utan sådan kunskap tror jag det blir svårt att bedöma hur trovärdigt det är att det skulle finnas mer av en viss sorts polarisering än en annan.

    Like

  2. Hej!Jag brukar läsa din blogg med stort intresse och undrar nu om du kan hjälpa mig med att fackgranska en artikel. Jag skriver på en artikel om gener och informationsteknik som jag hoppas få publicerad och skulle uppskatta om någon ville titta på den (om du inte kan göra det kanske du kan rekommendera någon?). Artikeln kommer att bli 3-4 A4-sidor. Du når mig på h5-at-bredband-punkt-net

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s