Artificiell livmoder?

Brittiska The Times skriver (30/8) att en “artificiell livmoder” kan bli verklighet inom 20 år. Den (seriösa) forskning som finns verkar mest ämna till att antingen rädda för tidigt födda barn, eller (på en betydligt längre tidsskala) hjälpa de som inte kan få barn på naturlig väg – bland annat genom att tillåta ett embryo att utvecklas längre innan det förs in i sin mors livmoder. Eftersom dessa metoder går från varsitt håll – slutet respektive början av en graviditet – ser många det som en tidsfråga innan de möts från varsitt håll och en konstgjord livmoder blir möjlig. De flesta artiklar i ämnet verkar vara av åsikten att det är långt kvar innan det blir möjligt, men att “det är dags för bioetikerna att börja tänka till”. (Det verkar också mycket riktigt finnas en och annan kurs i bioetik som tar upp en konstgjord livmoder som tänkbart scenario)

Det är inte första gången diskussionen om den artificiella livmodern bubblar upp i medierna. Iden har funnits ett tag, först i litteraturen (Aldous Huxley:s “Brave New World” 1932) och sedan även inom vetenskapen. Aktuell blev frågan nog först 1997 då japanska forskare lyckades bygga en “livmodertank” där de höll getfoster vid liv i tre veckor. De misslyckades dock med att få getungarna att överleva (antagligen till stor del för att de blev tvungna att ge getungarna muskelavslappnande medel för att de inte skulle trassla in sig i slangarna, vilket ledde till att de inte kunde stå eller andas själva när de “föddes”, dvs togs ut ur tanken). Det var dock fråga om relativt färdigvuxna getungar.

Det finns också en forskare i Philadelphia, Tomas Schaffer, som med viss framgång lyckats framställa och använda en fluorbaserad vätska som kan användas för att syresätta för tidigt födda barns blod (deras lungor är ofta ännu inte helt anpassade för bytet från att andas vätska till att andas luft). Den forskningen verkar dock vara nedlagd på grund av brist på forskningsanslag.

En andra diskussionsomgång föddes 2002 då Cornell-forskaren Hung-Ching Liu lyckades växa en livmoder från livmoderceller och få ett embryo att fästa vid livmoderväggen och börja växa. Det försöket avbröts efter några dagar, i enlighet med gällande (amerikansk) lagstiftning. Samma grupp har senare fått råttungar att växa till 17 dagar (av totala 21), vilket i stort sett är livsduglig ålder. Dessa råttungar utvecklades dock inte normalt, antagligen på grund av missbildade blodkärl.

Synen på en eventuell “artificiell livmoder” varierar mellan alla möjliga åsikter och scenarion. Vissa ser det som ett hot mot “livmoderns mystik” eller mot föräldrars band till sina barn, alternativt som ett hot mot begreppet mänsklighet i sig. Andra ser det som ett tänkbart hotscenario: att snart finns möjligheten för män att göra sig av med kvinnor över huvud taget och reproducera sig artificiellt. Ytterligare andra ser problem för abortlagstiftningen (och till viss del även annan lagstiftning), om foster blir “överlevnadsdugliga” från bara ett par veckors ålder.

Helt klart är att en konstgjord livmoder ger upphov till en mängd besvärliga frågor – både etiska, politiska och legala. Sannolikheten för att en sådan kommer att tillverkas någonstans i världen om tekniken blir möjlig får nog också betraktas som hög – om inte annat för att den underlättar för en hel del kloningsforskning. (Raelianerna hävdar för övrigt att de redan har utvecklat – eller håller på och utvecklar – en konstgjord livmoder som de kallar Babytron. Med tanke på deras oförmåga att visa upp bevis för att de verkligen klonat barn – som de påstår – skulle jag nog ta detta påstående med ett par rejäla skopor salt).

Wikipedia har en utförlig (om än inte helt komplett) lista på “artificial wombs in fiction”.

Det verkar inte finnas mycket (seriöst, åtminstone) skrivet om detta på svenska. Originalidén, i form av länken till The Times, kommer från louisep (bloggen Frihetspropaganda med digital prozac). Times-artikeln har också nämnts på Framtidstanken. I övrigt har Expressen haft en ledare (förra året) som tar upp konstgjorda livmodrar i samband med abortlagstiftning.

Länkar
The Times
Slate (mest om Hung-Ching Liu)
Commondreams.org: “The End of Pregnancy”
SignOnSanDiego: “Spare Womb”
Nature (essä. Kräver prenumeration.)
Expressen 041110: En bra abortlag