Ny hypotes om galna-ko-sjukans ursprung

VARNING för svagmagade (och lunchätare)! Ni kanske inte vill läsa detta…

Två brittiska forskare redogör i senaste numret av The Lancet för sin teori om hur galna-ko-sjukan uppstod i Storbritannien: det kan ha funnits mänskliga kvarlevor i djurfodret som korna åt.

En av de vanligaste teorierna för hur galna-ko-sjukan uppstod är att scrapie-smittade får (scrapie är får-motsvarigheten till galna-ko-sjukan) i kofodret skulle ha triggat omvandlingen av prionerna till den sjukdomsalstrande formen. Den teorin har dock en svag punkt: kor har utfodrats med sannolikt scrapie-smittat foder i 70 år, utan att uppvisa några sjukdomstecken. Det första dokumenterade fallet av galna-ko-sjukan uppstod först 1986.

Den nya teorin bygger på att Storbritannien under 60- och 70-talet importerade hundratusentals ton hela och krossade ben och djurkadaver, som sedan maldes ned och användes till både gödning och foder. Över hälften av importerna kom från Bangladesh, och forskarna hävdar att det finns stor möjlighet att de bönder som samlat ihop materialet också fått med sig mänskliga kvarlevor, eftersom begravningsseder i Bangladesh och omkringliggande områden innebär att många lik hamnar i floderna. Prioner från dessa kvarlevor kan sedan ha fått korna att utveckla galna-ko-sjuka, enligt teorin. (Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, som den mänskliga motsvarigheten till galna-ko-sjukan kallas, anses kunna uppstå spontant hos människor.)

Länk
Nature News