Den andra DNA-strängen är också viktig

FANTOM, ett stort konsortium som undersökt däggdjurstranskriptomet (ett slags karta över alla gener som uttrycks), publicerade sina resultat i fredags i Science. I konsortiet ingår bland annat forskare från Karolinska Institutet. Resultaten från det omfattande arbetet kommer förändra genetikområdets framtid.

Transkriptomet är den totala mängd RNA-transkript (gen-kopior) producerade från DNA, av en cell i en godtycklig vävnad vid en godtycklig tidpunkt. Det är ett mått på hur gener uttrycks i levande celler, och dess totala kartläggning förväntas ge forskningsvärlden stora insikter i hur genomet fungerar.

DNA är, som allmänt känt, en dubbelsträng (bestående av sense– och antisense-strängen). Tidigare ansågs det att bara den ena strängen, sense-strängen som kodar för proteiner, var viktig. (Enligt dogmen transkriberas den kodande DNA-strängen till RNA som i sin tur deltar i proteinsyntesen.) Den andra strängen kan producera antisense-gener, men det ansågs förr vara ett ytterst sällsynt fenomen. De nya fynden visar dock att antisense-transkription äger rum ungefär lika ofta som vanlig transkription. Än viktigare är insikten att antisense-generna används för att modulera uttrycket av “de vanliga generna”, sense-generna, och därför kan antas medverka i regleringen av ett stort antal av kroppens funktioner. Antisense-transkript kan bland annat binda till vanliga RNA-transkript. Syntetiska antisense-molekyler har tidigare använts för att “tysta ner” gener, bland annat i medicinska tillämpningar.

En av de största överraskningarna var att det fanns väldigt många icke-kodande RNA-transkript (RNA-molekyler som inte kodade för något protein). Man fann 20714 RNA-transkript som kodade för olika proteiner, ungefär som väntat med tanke på de runt 22000 gener som människan har. Men man fann än fler icke-kodande RNA-transkript: hela 22839 stycken! Många av dessa förväntas ha (än så länge okända) reglerande uppgifter.

Titeln har jag tagit från KI-nyhetsreleasen – den beskriver så bra vad det handlar om.

Länkar
ki.se, forskning.se (nyhetsrelease)
NewsWise
Science (kräver prenumeration)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s