95% av alla thoroughbredhästar har samma urfader

En genetisk studie visar att hästrasen thoroughbred, som anses vara en av världens snabbaste hästtyper, härstammar från endast 28 hästar. Och inte mindre än 95% av alla Thoroughbred-hingstar härstammar från en och samma förfader.

Det finns ungefär en halv miljon hästar av rasen thoroughbred i världen. Hästrasen avlades fram under 1700-talet från brittiska ston och bland annat arabhingstar. Målet var att få fram en snabb och uthållig tävlingshäst. En genetisk studie visar nu att hela rasen härstammar från enbart 28 hästar, alla födda under 1700- och 1800-talet. Och hela 95% av hingstarna härstammar från samma urfader, en arabhäst som importerades från Syrien under 1700-talet.

Studien, som utfördes av genetikern Patrick Cunningham från Trinity College, bygger på undersökningar av 13 mikrosatellitloci i DNA (repeterande DNA-sekvenser med varierande längd) hos 211 Thoroughbreds och 117 andra hästar. (Samma metod har för övrigt använts för att undersöka genetisk diversitet hos bland annat öring i småbäckar omkring Norrköping och människor från olika kastgrupper i Indien). Cunningham undersökte också avelsböcker som sträckte sig ända tillbaka till 1791.

Relaterat sekvenseringsarbete av hästgenomet har identifierat flera gener, som är länkade till styrka och snabbhet, hos thoroughbreds. Cunningham och hans kollega Emmeline Hill letar också efter gener som avgör varför vissa hästar springer snabbare än andra. Enligt dem avgör generna ungefär 35% av en tävlingshästs kapacitet. De letar också efter generna för vissa kända svagheter hos thoroughbreds, bland annat ortopediska problem, för små hjärtan och känsliga lungor. Fullständiga gensekvenser kan kanske göra det möjligt att avla bort dessa svagheter utan att offra snabbhet och styrka. Inom en snar framtid kan gensekvensen, inte bara utseendet och stamtavlan, avgöra hur mycket som betalas för en avelshäst.

Länkar
New Scientist
Reuters
EducationGuardian