Länk mellan udda beteende och kreativitet

Ny forskning på personer som fått diagnosen schizotyp personlighetsstörning – udda beteende och språk men varken psykos eller schizofreni – ger stöd för iden att de skulle vara mer kreativa än andra. De verkar också i högre grad använda sina högra hjärnhalva när de utför kreativa uppgifter.

Studien utfördes av två psykologer från Vanderbilt University, Brad Folley och Sohee Park, och publiceras i tidskriften Schizophrenia Research. I försöksgruppen ingick personer med diagnosen schizofreni, personer med diagnosen schizotyp personlighetsstörning samt normala försökspersoner. Testuppgiften gick ut på att föreslå nya användningsområden för vanliga hushållsföremål, något som personer med schizotypi var betydligt bättre på än de övriga. Hjärnavbildning visade att alla grupper använde båda hjärnhalvorna för kreativa uppgifter, men att aktiveringen var högre i den högra hjärnhalvan hos personer med schizotypi.

Forskarna anser att deras resultat stöder iden att personer med schizotyp personlighetsstörning använder höger och vänster hjärnhalva annorlunda än resten av befolkningen. Folley föreslår också att iden passar ihop med att en ovanligt stor andel av de som har schizotypi eller schizofreni varken är höger- eller vänsterhänta, utan i större utsträckning använder bägge händerna för olika uppgifter.

Länkar
Exploration (Vanderbilt University online research journal)
Science Daily
Sohee Parks forskningsprojekt