Kokraft: ett batteri som drivs av kons magbakterier

En forskargrupp från Ohio State University har utvecklat ett batteri som drivs med en udda energikälla: bakterier i magvätska från kons första mage (våmmen). En pint – knappt en halvliter – magvätska kan ge upp till 0.6 volt (lite mindre än hälften av vad ett vanligt AA-batteri ger).

Batteriet tillhör därmed typen “mikrobiella bränsleceller” (microbial fuel cells, förkortat MFC). Dessa får kraft från elektroner som avges när bakterier (mikrober) bryter ned organiska material. Och vilket material verkar inte spela så stor roll – allt från döda flugor till avloppsvatten fungerar. Gruppen har också gjort liknande batterier som drivs med koskit.

Tidigare försök inom forskningsområdet inkluderar avloppsverk som kanske en dag kan drivas med avloppsvatten och tunna batterier som drivs med en droppe urin (Vetenskapsnytt 16/8). Och, kanske mer visuellt tacksamt, en robot som drivs med döda flugor och söker sig mot ljus (filmer finns här, men det går verkligen inte fort – kolla på klockan i bakgrunden på de filmer som har en).

Länk
National Geographic News