SARS-liknande virus funnet hos kinesiska fladdermöss

En forskargrupp från universitetet i Hong Kong har hittat ett SARS-liknande virus hos en kinesisk fladdermusart.

Ett virus liknande viruset bakom SARS-utbrottet vintern 2002-2003 spårades så småningom till några olika arter av vilda djur till salu på en marknad i södra Kina, bland annat sibetkatt (som trots namnet inte är ett kattdjur). De kinesiska myndigheterna beordrade omedelbart masslakt av de 10.000 sibetkatter som fann i området. Eftersom viruset inte fanns varken hos sibetkatter på farmer eller i vilt tillstånd misstänkte man att sibetkatterna inte var källan till viruset, och började leta efter misstänkta “virusreservoarer”.

Hong Kong-forskarna undersökte apor, gnagare och fladermöss i jakten på en virusreservoar. Ett virus som liknar SARS-viruset fanns hos 39% av de undersökta fladdermössen av en viss art. Fladdermusarten, hästskofladdermus, används både som föda och i traditionell kinesisk medicin. Den höga infektionsgraden och fladdermössens brist på symtom gör det möjligt för hästskofladdermusen att fungera som reservoar för viruset.

Man vet dock inte ännu hur nära besläktat fladdermössens virus är med det mänskliga SARS-viruset. Trots likheter i protein- och gensekvenser är virusen olika nog att det är mer sannolikt att de har en gemensam förfader, snarare än att fladdermössen direkt smittat sibetkatterna. Man vet inte heller hur smittsamt fladdermössens SARS-virus är för människor, jämfört med den variant som ställde till så stor oreda för ett par år sedan.

Länk
Science Now (prenumeration på Science krävs)