Världens minsta mobila robot

Forskare vid Dartmouth University har konstruerat världens minsta mobila robot. Den är drygt 100 mikrometer lång, kan styras och kravlar sig fram snarare än går.

Roboten är ungefär lika stor som tvärsnittet på ett hårstrå och tar sig fram genom att böja sig och göra tusentals 10-nanometerssteg per minut – ungefär som en larv. Svänga kan den också, vilket innebär att den fritt kan ta sig fram på ytan den går på. Möjliga användningsområden som forskarna föreslår är att låta robotarna undersöka farliga miljöer, inspektera och reparera integrerade kretsar, eller manipulera celler och vävnader i bioteknikapplikationer.

Bild från Dartmouth Universitys nyhetsrelease

Länk
Dartmouth University (nyhetsrelease)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s