Bönor och nötter hindrar tumörtillväxt?

Ett ämne som finns i baljväxter, nötter och säd kan hindra cancertumörer från att växa. Det visar en ny studie ledd av forskare från University College London.

Fosfoinositid 3-kinas är ett nyckelenzym i tumörers utveckling. Ett kinas reglerar aktiviteten hos andra ämnen genom en process som kallas fosforylering – att blockera aktiviteten hos ett kinas kan alltså påverka många andra reaktioner. Man har letat efter ett ämne som kan blockera enzymet men har hittills inte hittat något som inte är giftigt.

Den nya studien har undersökt det naturliga ämnet inositol pentakisfosfat som visade sig kunna blockera aktiviteten hos tumörenzymet. Ämnet finns i bland annat baljväxter (bland annat bönor, ärtor och linser), nötter och vetekli. Det är vattenlösligt och inte giftigt ens i stora doser. Forskarna föreslår att ämnet i vissa fall skulle kunna användas i chemoterapi, där de flesta behandlingar idag är mer eller mindre giftiga (här handlar det dock sannolikt om betydligt högre koncentrationer än de man kan få i sig genom att äta bönor). Forskargruppen hoppas att de ska kunna utveckla ämnet så att det kan användas i klinisk behandling.

Tills dess får man väl ta sig en extra portion bönor till maten emellanåt. Gott är det ju också.

Länk
EurekAlert

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s