Vänsterhänthet kopplat till högre risk för bröstcancer

En nederländsk studie visar att vänsterhänta kvinnor har dubbelt så hög risk för bröstcancer som högerhänta kvinnor. Man tror att länken mellan vänsterhänthet och bröstcancerrisk beror på högre exponering för hormoner i livmodern.

Studien av ett slumpmässigt urval på 1500 av 12000 kvinnor tog med kända riskfaktorer (sjukdomens familjehistoria, rökning, vikt, social och ekonomisk status, antal födda barn) i beräkningen. 165 av dessa kvinnor (11.6%) var vänsterhänta. 55 kvinnor från den slumpmässigt utvalda gruppen och 371 kvinnor från den större gruppen fick bröstcancer. Analys av data gav att vänsterhänta kvinnor löper en drygt 2 gånger större risk att få bröstcancer än högerhänta kvinnor, fram till klimakteriet. Det gäller dock inte överviktiga kvinnor eller kvinnor som inte fött barn – här är riskerna lika (man antar att andra riskfaktorer spelar större roll än vänsterhäntheten i dessa fall). Liknande resultat har visats i ett par tidigare studier.

Man tror att länken mellan vänsterhänthet och bröstcancerrisk kan bero på högre exponering för vissa hormoner i livmodern. En annan studie har nämligen visat att kvinnor som exponeras för en östrogen-liknande kemikalie som ofödda har en större sannolikhet att födas vänsterhänta. Nature News lyfter, tämligen omotiverat, fram detta som att länken mellan vänsterhänthet och cancer beror på miljögifter. Det känns som en dåligt grundad slutsats och är inte heller något som diskuteras i artikeln om studien.

Länkar
Science Daily
Nature News
Artikeln (British Medical Journal, pdf)