Vänsterhänthet kopplat till högre risk för bröstcancer

En nederländsk studie visar att vänsterhänta kvinnor har dubbelt så hög risk för bröstcancer som högerhänta kvinnor. Man tror att länken mellan vänsterhänthet och bröstcancerrisk beror på högre exponering för hormoner i livmodern.

Studien av ett slumpmässigt urval på 1500 av 12000 kvinnor tog med kända riskfaktorer (sjukdomens familjehistoria, rökning, vikt, social och ekonomisk status, antal födda barn) i beräkningen. 165 av dessa kvinnor (11.6%) var vänsterhänta. 55 kvinnor från den slumpmässigt utvalda gruppen och 371 kvinnor från den större gruppen fick bröstcancer. Analys av data gav att vänsterhänta kvinnor löper en drygt 2 gånger större risk att få bröstcancer än högerhänta kvinnor, fram till klimakteriet. Det gäller dock inte överviktiga kvinnor eller kvinnor som inte fött barn – här är riskerna lika (man antar att andra riskfaktorer spelar större roll än vänsterhäntheten i dessa fall). Liknande resultat har visats i ett par tidigare studier.

Man tror att länken mellan vänsterhänthet och bröstcancerrisk kan bero på högre exponering för vissa hormoner i livmodern. En annan studie har nämligen visat att kvinnor som exponeras för en östrogen-liknande kemikalie som ofödda har en större sannolikhet att födas vänsterhänta. Nature News lyfter, tämligen omotiverat, fram detta som att länken mellan vänsterhänthet och cancer beror på miljögifter. Det känns som en dåligt grundad slutsats och är inte heller något som diskuteras i artikeln om studien.

Länkar
Science Daily
Nature News
Artikeln (British Medical Journal, pdf)

4 thoughts on “Vänsterhänthet kopplat till högre risk för bröstcancer

  1. Jag (som är vänsterhänt) har läst för flera decennier sedan att vänsterhänthet har en koppling till moderns hormonnivåer under graviditeten. Som jag minns det skulle det vara förhöjda testosteronnivåer som gav vänsterhänta barn, men minnet är inte att lita på.Men varför en kvinna har en viss nivå av ett visst hormon under graviditeten, det är nog en fråga med mycket komplext och ännu okänt svar. Att bara säga miljögifter tycker jag verkar skumt.

    Like

  2. Anonym #1 och #2, det är betydligt lättare för mig att svara på kommentarer om den som kommenterar väljer att kalla sig något (och om den som kommenterar väljer att kalla sig något är det lättare att se om samma person kommenterat två gånger, vilket jag gissar har hänt här). Att vänster/högerhänthet är ärftligt är inte relevant för slutsatserna här: det enda studien jag skriver om visar är att föds man vänsterhänt har man i genomsnitt en dubbelt så stor risk att senare i livet få bröstcancer. Det är en så kallad korrelation, dvs studien säger inte att vänsterhänthet ORSAKAR bröstcancer, utan att en eller flera gemensamma faktorer gör det mer sannolikt att bli vänsterhänt, och samtidigt mer sannolikt att få bröstcancer. Kanske är den gemensamma faktorn hormonexponering i livmodern, kanske något annat. Kanske är den gemensamma faktorn en genvariant som gör det ofödda barnet mer känsligt för hormonnivåer, så att samma nivåer av hormon påverkar vissa mer än andra. Eftersom man länge letat utan att hitta en enskild \”gen för vänsterhänthet\” är det sannolikt så att flera olika, kanske många olika, gener är inblandade i att påverka vänster/högerhänthet. Den genetiska ärftligheten för vänsterhänthet inte är mer än ungefär 24%, eller en knapp fjärdedel (Medland et al, 2009), så det finns det gott om utrymme för miljöfaktorer att påverka vilken handpreferens man sedan föds med. Medland et al: \”Genetic influences on handedness: Data from 25,732 Australian and Dutch twin families\”, Neuropsychologia 47(2), 2009

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s