Hur en genetisk variation leder till ökad risk för drogberoende

Forskare har undersökt vad som gör att en viss genvariation leder till en ökad risk för drogberoende. Det gäller en SNP (single nucleotide polymorphism) som har visat sig kraftigt minska produktionen av en opioidreceptor (my-opioidreceptorn OPRM1).

Vad är en SNP?
SNP, eller single nucleotide polymorphism (“en-nukleotids-polymorfism” eller “enkel-nukleotids-polymorfism”), är en genvariationstyp som uppkommer när en av de fyra DNA-baserna byts ut mot en annan. Minst 1% av befolkningen måste ha variationen för att den ska få kallas för SNP. Ungefär 90% av all variation i det mänskliga genomet består av SNP:er, som förekommer vid vart hundrade till trehundrade baspar (av totalt ca 3 miljarder baspar).

Studien
En forskargrupp vid Ohio State University, ledd av Wolfgang Sadee, har undersökt vävnadsprover från cortex (hjärnbarken) och pons (ett nervcellskluster vid hjärnstammen som sänder nervsignaler från ryggmärgen till cerebellum (“lillhjärnan”)). Båda dessa hjärndelar har gott om celler som är rika på my-opioidreceptorer. Opioider är ämnen med smärtstillande och beroendeframkallande egenskaper, och opioidreceptorerna reagerar på dessa ämnen.

Forskarna extraherade DNA och RNA ur nervcellerna från prover med och utan SNP:n A118G. Det genetiska materialet injicerades i celler, och man mätte sedan skillnader i hur mycket mRNA (mellansteget mellan DNA och protein) för OPRM1 som producerades och skillnader i regleringen av detta mRNA. Det visade sig att A118G-varianten ledde till att produktionen av OPRM1-proteinet (receptorn) minskade med nästan 10 gånger. Man vet ännu inte exakt vad det får för konsekvenser i form av interaktioner mellan opioida ämnen och receptorn, men misstänker att detta innebär att hjärnor med denna genvariant är mer öppna för effekterna av opioider.

Länkar
Newswise
Sammanfattning (Journal of Biological Chemistry)
Artikel (Journal of Biological Chemistry, prenumeration)
Mer information om SNP:er (engelska Wikipedia)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s