Har goda lögnare en annorlunda hjärnstruktur?

En undersökning som visar att patologiska lögnare har en annorlunda hjärnstruktur verkar ha väckt rätt mycket uppmärksamhet på internet de senaste dagarna. Enligt forskare vid University of Southern California har patologiska lögnare mer vit materia och något mindre grå materia i prefrontala cortex (huvudförfattare är Yaling Yang).

Vit materia och grå materia
En vuxen människas hjärna väger ungefär 1,4 kg. 40-50% av vikten utgörs av så kallad “vit materia” som består av axoner (nervcellernas utdatakanaler). Grå materia utgörs av nervceller. Vit materia består alltså, något förenklat, av kopplingar mellan nervceller och kopplingar mellan olika hjärnområden. Hjärnans frontallober har mycket vit materia, och är inblandade i modulering av beteende genom påverkan av andra, underordnade hjärnstrukturer.

Studien
I studien ingick 49 personer, uppdelade på “klassificerade patologiska lögnare” (11 män, 1 kvinna), “antisociala personer” (15 män, 1 kvinna) och “normala personer” (15 män, 6 kvinnor). Klassificeringen baserades på tester. Samtliga försökspersoner rekryterades ur en pool av 108 frivilliga från fem olika arbetsförmedlingar i Los Angeles, och var mellan 21 och 45 år gamla. “Patologiska lögnare” klassificerades här som personer som ljuger främst för egen vinning, på ett antisocialt sätt: folk som begår olika sorters bedrägerier eller använder falska alias, sol-och-vårare, manipulatoriska personer och så vidare.

Man fann att patologiska lögnare hade 25.7 procent mer prefrontal vit materia jämfört med den antisociala kontrollgruppen, och 22 procent mer vit materia än den normala kontrollgruppen. De hade också 14.2 procent mindre grå materia än den normala kontrollgruppen. Resultaten kvarstod när man korrigerat för ålder, etnicitet, skillnader i IQ samt psykopattendenser och antisociala tendenser.

Problem
En sak som studien inte kan visa är om patologiska lögnare uppstår på grund av skillnader i hjärnstruktur eller om skillnader i hjärnstruktur uppstår hos folk som ljuger ovanligt mycket på ett patologiskt vis (jämför med den välkända studien som visade att taxiförare får förändringar i hippocampus – den del som anses hantera navigering blir större).

Artikeln är rätt mycket vinklad åt att skillnaderna i hjärnstruktur skulle ge lögnarna en fördel i att det skulle gå bättre för dem att ljuga – enligt hypotesen att mer vit materia i prefrontala cortex gör det lättare för dem att hålla reda på “komplexiteten” i lögnerna. Det går dock inte att utesluta att det inte är tvärtom – att det “mer komplexa” användandet av prefrontala cortex leder till fler kopplingar. Dessutom kan man ifrågasätta hur goda lögnare de egentligen är – de är samtliga arbetssökande, de erkänner för försöksledarna att de ljuder och bedrar. Alla lögner är inte heller komplexa. Att de “patologiska lögnarna” försöker utöka sin försörjning med bedrägerier innebär inte automatiskt att de är bra på det. Och om de inte är goda lögnare (vilket inte har visats) faller idén ganska platt.

Man försöker också stödja hypotesen med att påpeka att personer med autism har mer grå materia och mindre vit materia jämfört med normala personer, och att de också är sämre på att ljuga. Jag tycker inte att det är ett speciellt bra argument. Personer med autism brister i kontakt- och kommunikationsförmåga, och om det är något som är nödvändigt i att producera en framgångsrik lögn så är det förmågan att bedöma andra människors reaktioner och anpassa sitt beteende efter det.

Dessutom är det en mycket liten studie, med små grupper. Och väldigt få kvinnor – undrar vad som händer med en jämnare könsfördelning i en större studie? Det vore intressant att se, speciellt som det enligt åtminstone en studie finns vissa skillnader i kvoten grå materia/vit materia hos män jämfört med kvinnor.

Länkar
Nyhetsrelease (University of Southern California)
Artikelsammanfattning (British Journal of Psychiatry)
Artikeln (British Journal of Psychiatry, pren. krävs)
Kommentar till artikeln (British Journal of Psychiatry, pren. krävs)
gnxp.com (bra diskussion)

Bloggaren Jörgen Modin har också skrivit om detta (30/9).

Nobelpriset i fysiologi/medicin 2005

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2005 går till de australiensiska forskarna Barry J. Marshall och J. Robin Warren, för deras upptäckt av bakterien Helicobacter pylori och dess roll i sjukdomarna gastrit (magsäcksinflammation) och ulcussjukdom (sår i magsäcken eller tolvfingertarmen). Det meddelades idag vid lunchtid.

Upptäckten skedde 1982
Upptäckten av att Helicobacter pylori låg bakom dessa sjukdomar skedde år 1982, då Robin Warren var 45 och Barry Marshall var 31. Då var den rådande sanningen att ulcussjukdom var en “livsstilssjukdom” som berodde på stress. Tillståndet var svårbehandlat eftersom sjukdomen ofta kom tillbaka. Att det skulle ligga en hittills okänd bakterie bakom var oväntat. Numer vet man att Helicobacter pylori orsakar mer än 90% av sår i tolvfingertarmen och cirka 80% av sår i själva magsäcken, och behandling sker med antibiotika i kombination med saltsyrehämmande medicin (som sätter ner magsäckens produktion av saltsyra).

Infektionen är vanlig men ofta symtomlös
Upp till 50% av befolkningen är infekterade med Helicobacter pylori – de flesta utan symtom. I länder med hög levnadsstandard är betydligt färre personer infekterade än i länder med låg levnadsstandard. Oftast sker infektionen genom överföring från mor till barn under barnets första levnadsår. Infektionen börjar i den nedre delen av magsäcken och bakterien finns som regel kvar i magsäcken under personens hela liv. Enligt vad man vet orsakar infektionen en ökad produktion av saltsyra i magsäckens övre (oinfekterade) del. Sprider sig inflammationen även till magsäckens övre del ökar även risken för magsäckscancer. Denna cancerform orsakar näst flest dödsfall av alla världens cancersjukdomar.

Helicobacter pylori finns bara hos människan
Bakterien finns bara hos människan, och är väldigt variabel. En enda infekterad individ har oftast flera olika bakteriestammar i magen. Stammarna skiljer sig åt i bland annat förmåga att fästa vid magslemhinnan och förmåga att orsaka infektion. Det finns också genetiska variationer hos människan som gör olika personer olika känsliga för bakterien.

Barry Marshal fyllde för övrigt 54 år i fredags. Att få Nobelpriset är nog en rätt cool födelsedagspresent.

Länk
Svensk pressrelease

EDIT: Forskning och Framsteg skriver också om Nobelpriset.

Partiell solförmörkelse idag

Kändes måndagförmiddagen ovanligt mörk? Det kan ha berott på att det var en partiell solförmörkelse från strax efter klockan 10 och framåt, med maximum kl 11.18 i Stockholm (några minuter tidigare i södra Sverige, några minuter senare i norra Sverige).

Den fullständiga solförmörkelsen passerar en “korridor” från Nordatlanen till Indiska oceanen. De som fick möjlighet att se en hel solförmörkelse – där månen passerar mitt framför solen – befinner sig således främst i Spanien och Afrika. I södra Sverige skymdes nästan hälften av solen, i Stockholm en tredjedel och i Kiruna en femtedel. Jag kan inte påstå att det märktes så mycket här i Stockholm i KTH-trakten – det var alldeles för molnigt. Typiskt.

Länkar
DN
New Scientist Space

EDITERAT 1/8 2008: Den partiella solförmörkelsen den 1 augusti 2008 har iallafall potential; himlen är helt klar!