Har goda lögnare en annorlunda hjärnstruktur?

En undersökning som visar att patologiska lögnare har en annorlunda hjärnstruktur verkar ha väckt rätt mycket uppmärksamhet på internet de senaste dagarna. Enligt forskare vid University of Southern California har patologiska lögnare mer vit materia och något mindre grå materia i prefrontala cortex (huvudförfattare är Yaling Yang).

Vit materia och grå materia
En vuxen människas hjärna väger ungefär 1,4 kg. 40-50% av vikten utgörs av så kallad “vit materia” som består av axoner (nervcellernas utdatakanaler). Grå materia utgörs av nervceller. Vit materia består alltså, något förenklat, av kopplingar mellan nervceller och kopplingar mellan olika hjärnområden. Hjärnans frontallober har mycket vit materia, och är inblandade i modulering av beteende genom påverkan av andra, underordnade hjärnstrukturer.

Studien
I studien ingick 49 personer, uppdelade på “klassificerade patologiska lögnare” (11 män, 1 kvinna), “antisociala personer” (15 män, 1 kvinna) och “normala personer” (15 män, 6 kvinnor). Klassificeringen baserades på tester. Samtliga försökspersoner rekryterades ur en pool av 108 frivilliga från fem olika arbetsförmedlingar i Los Angeles, och var mellan 21 och 45 år gamla. “Patologiska lögnare” klassificerades här som personer som ljuger främst för egen vinning, på ett antisocialt sätt: folk som begår olika sorters bedrägerier eller använder falska alias, sol-och-vårare, manipulatoriska personer och så vidare.

Man fann att patologiska lögnare hade 25.7 procent mer prefrontal vit materia jämfört med den antisociala kontrollgruppen, och 22 procent mer vit materia än den normala kontrollgruppen. De hade också 14.2 procent mindre grå materia än den normala kontrollgruppen. Resultaten kvarstod när man korrigerat för ålder, etnicitet, skillnader i IQ samt psykopattendenser och antisociala tendenser.

Problem
En sak som studien inte kan visa är om patologiska lögnare uppstår på grund av skillnader i hjärnstruktur eller om skillnader i hjärnstruktur uppstår hos folk som ljuger ovanligt mycket på ett patologiskt vis (jämför med den välkända studien som visade att taxiförare får förändringar i hippocampus – den del som anses hantera navigering blir större).

Artikeln är rätt mycket vinklad åt att skillnaderna i hjärnstruktur skulle ge lögnarna en fördel i att det skulle gå bättre för dem att ljuga – enligt hypotesen att mer vit materia i prefrontala cortex gör det lättare för dem att hålla reda på “komplexiteten” i lögnerna. Det går dock inte att utesluta att det inte är tvärtom – att det “mer komplexa” användandet av prefrontala cortex leder till fler kopplingar. Dessutom kan man ifrågasätta hur goda lögnare de egentligen är – de är samtliga arbetssökande, de erkänner för försöksledarna att de ljuder och bedrar. Alla lögner är inte heller komplexa. Att de “patologiska lögnarna” försöker utöka sin försörjning med bedrägerier innebär inte automatiskt att de är bra på det. Och om de inte är goda lögnare (vilket inte har visats) faller idén ganska platt.

Man försöker också stödja hypotesen med att påpeka att personer med autism har mer grå materia och mindre vit materia jämfört med normala personer, och att de också är sämre på att ljuga. Jag tycker inte att det är ett speciellt bra argument. Personer med autism brister i kontakt- och kommunikationsförmåga, och om det är något som är nödvändigt i att producera en framgångsrik lögn så är det förmågan att bedöma andra människors reaktioner och anpassa sitt beteende efter det.

Dessutom är det en mycket liten studie, med små grupper. Och väldigt få kvinnor – undrar vad som händer med en jämnare könsfördelning i en större studie? Det vore intressant att se, speciellt som det enligt åtminstone en studie finns vissa skillnader i kvoten grå materia/vit materia hos män jämfört med kvinnor.

Länkar
Nyhetsrelease (University of Southern California)
Artikelsammanfattning (British Journal of Psychiatry)
Artikeln (British Journal of Psychiatry, pren. krävs)
Kommentar till artikeln (British Journal of Psychiatry, pren. krävs)
gnxp.com (bra diskussion)

Bloggaren Jörgen Modin har också skrivit om detta (30/9).

3 thoughts on “Har goda lögnare en annorlunda hjärnstruktur?

  1. (Jag hade missat att du givit kommentarer på min lasertext som jag skrev för någon månad sedan. Nu har jag svarat i alla fall och ville bara nämna det så att du inte ska få intrycket av att jag är ohyfsad/mer ohyfsad än vad jag egentligen är. Ville skicka ett mail, men hittade ingen adress, så det fick bli här. Feel free att radera den här kommentaren när du läst den alltså.)

    Like

  2. Ingen fara. Jag exjobbade för inte så hemskt länge sedan och vill minnas att det var en himla massa administrativt junk – för att inte tala om missad sömn och försummade vänner – att ta igen när exjobbet väl var färdigt på pappret.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s