Hjärnan, inte ögat, styr färgseendet

Forskare har för första gången lyckats räkna antalet tappar (färgdetektorer) i mänskliga ögon. De fann att, överraskande nog, kan mängden tappar skilja sig åt 40 gånger mellan två försökspersoner – trots att de ser färg på ett mycket liknande sätt. Man tror därför att hjärnan har en kalibreringsmekanism som normaliserar färgseende.

Att studera de ljuskänsliga pigmenten i konerna är komplicerat. Normalt ljus från ett mikroskop förstör nämligen pigmenten. Dessutom är vissa pigment så lika att det inte går att göra enbart en sort synlig med kemiska metoder. En forskargrupp från University of Rochester har därför anpassat en metod som kallas adaptiv optik till att studera ögat (metoden används vanligtvis för att kompensera för att atmosfären gör teleskopbilder av stjärnor suddiga). På så sätt kan man studera ett levande öga, frekvens för frekvens, och också studera upp till 1000 tappar samtidigt.

Alla försökspersoner blev ombedda att justera en gul färg tills den var rent gul, varken grönaktig eller rödaktig. Alla valde de nästan exakt samma färg, vilket visar på en stor likhet i hur folk uppfattar färger. Däremot såg inte deras förutsättningar lika ut – vissa hade ett stort antal tappar som registrerade rött, gult och grönt medan andra såg ut att nästan helt sakna tappar. Skillnaden kunde vara upp till 40 gånger – och ändå såg de nästan exakt samma färg!

Samma grupp har också gjort ett annat experiment där försökspersonerna fick bära färgade kontaktlinser i fyra timmar varje dag. Efter att ha burit kontaktlinserna ett tag tenderade försökspersonerna att tycka att linserna inte märktes längre (dvs att färger såg ut som normalt). Men deras färgseende ändrades – de tenderade att välja ut en annan gul nyans även när de inte bar linserna. Forskargruppen lyckades alltså skifta försökspersonernas färgseende i olika riktningar. Professor David Williams, som deltagit i båda studierna, säger: “Det här är direkta bevis på att det finns en inre, automatisk kalibrering av färgseendet. Experimenten visar att färg definieras av vår erfarenhet i världen, och om vi delar samma värld delar vi också samma färgseende”.

Det måste finnas en mängd intressanta följdexperiment man kan göra. Bland annat rapporterades det för något år sedan att det finns två olika grupper av färgpigment för rött, som sitter på x-kromosomen. Det skulle ge en teoretisk möjlighet för (vissa) kvinnor att urskilja fler röda nyanser än män. Man har dock, såvitt jag vet, inte testat om kvinnor med bda pigmenttyperna ser bättre än andra personer (eller om båda pigmenttyperna ens tillverkas). Kanske innebär den här kalibreringsprocessen att den upplevda skillnaden (för den som har två typer av pigment och den som har en typ av pigment) inte är märkbar?

Och hur påverkas kalibreringen för den som är färgblind?

Länk
Nyhetsrelease (Rochester University, via ScienceDaily)

2 thoughts on “Hjärnan, inte ögat, styr färgseendet

  1. Intressant det här men jag vill protestera lite, för vi kan aldrig veta om andra personer upplever/ser färger på samma sätt som vi själva gör. Att alla tycks reagera och skilja ljus av olika våglängd från varandra på samma sätt eller lika bra, säger inte att de upplever samma färgsensationer inför samma ljus. Visst, det finns väl anledning att anta det, men vi kan aldrig bevisa att det är på det sättet, bara tro att de är så.

    Like

  2. \”vi kan aldrig bevisa\”:nej och ja. Det beror väl till viss del på vad vi menar med bevis, vi kan åtminstone visa om det är mycket sannolikt. (Sedan är det ju också en filosofisk fråga av typen \”Jag kan aldrig vara du\” – det verkar som om det är vad du menar – men då kan man knappast föra ett vetenskapligt resonemang om det, vilket är vad jag fokuserar på)Själv skulle jag nog godta ett bevis av den typen forskarna använt fast betydligt mer utökat (välj ut en rent gul/röd/grön/blå färg + välj en röd/grön/gul/blå färg som är dubbelt så mörk/ljus som den gröna/gula/blå/röda … etc). Kanske också komplettera det med några mindre detaljerade tester (typ \”räkna antalet äpplen på den här bilden\”). Om två personer hade mycket liknande resultat här och det var en väl upplagd studie skulle jag nog kunna övertygas om att de hade ett mycket liknande färgseende.Så, jag tror inte att vi aldrig kan testa det. Men däremot att det krävs många försökspersoner och många försök under flera olika relevanta förhållanden.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s