Kattens familjeträd är kartlagt

En kartläggning av hur alla kattarter utvecklats visar att den moderna kattens anfader – “urkatten” – uppstod i Asien för ungefär 11 miljoner år sedan. Resultaten av kartläggningen pubilcerades i senaste numret av den ansedda tidskriften Science.

Studien genomfördes av en amerikansk forskargrupp, som har undersökt genomet hos alla 37 nu levande kattarter – man tittade på både X-kromosomer, Y-kromosomer och mitokondrier. Enligt analysen upptod “urkatten” i Asien, och den första grenen på utvecklingsträden är undergruppen Panthera, som inkluderar lejon, tiger och panter. Därefter uppstod tre andra grenar – en med asiatiska kattarter, en med afrikanska kattarter och en för oceloten – och slutligen fyra grenar som ledde till lodjur, puma, leopard och tamkatt (av de stora katterna är således leoparden huskattens närmaste släkting). Dessa åtta grenar uppstod sannolikt på grund av 10 olika migrationer mellan olika kontinenter. Den första “tamkatten” (som naturligtvis var vild då) utvandrade från Asien till Afrika för mellan 6-8 miljoner år sedan.

Kattdjur finns numer på alla kontinenter utom Antarktis, vilket gör katterna till ett av de mest framgångsrika rovdjurssläktena på jorden.

Länkar
New Scientist
BBC News
artikeln (Science, kräver prenumeration)