Äldre hjärnor blir mer känsliga för distraktioner

En kanadensisk studie visar att ju äldre en person blir, desto svårare blir det för honom eller henne att bortse från distraherande information. Hjärnröntgen visar att svårigheterna verkar bero på en växande “gungbrädesobalans” mellan två regioner i hjärnans frontallober, som gör det svårare för äldre att undertrycka irrelevant information.

Studien utfördes på tre grupper av personer: 12 st yngre vuxna (20-30 år), 12 st medelålders (40-60 år) och 16 äldre personer (65-87 år), samtliga tämligen välutbildade. Alla fick genomföra ett antal tester som undersökte deras minnes- och hjärnförmåga, samtidigt som de avbildades med hjärnröntgen (fMRI).

Resultaten från studien visar, att hos yngre människor som utför koncentrationskrävande uppgifter brukar aktiviteten öka i dorsolaterala prefrontala barken (som associeras med uppgifter som kräver koncentration) och minska i bland annat delar av hjässloben (som associeras med icke uppgiftsrelaterad aktivitet i vilotillstånd). Någon gång i medelåldern (intervallet 40-60 år) börjar dock det här mönstret bryta samman – “vilotillståndsaktiviteten” dröjer kvar även när man utför uppgifter, och aktiviteten i prefrontala barken minskar istället för att öka. Detta kallas i nyhetsreleasen för en “gungbrädesobalans” eftersom hög och låg aktivitet så att säga “byter plats” så att det ena området går upp och det andra ned.

Obalansen ökade än mer för äldre (65+) personer. Medelålders personer klarade sig lika bra som yngre i testerna, men man kunde alltså se förändringar i deras hjärnaktivitet – samma typ av förändringar som blev tydliga för de äldre personerna. Förändringarna i hjärnaktivitet påminde, enligt forskarna, om de som uppstår vid Alzheimers (om än inte alls lika tydliga).

Störningar i funktion hos prefrontala barken tros för övrigt också vara inblandade i de koncentrationssvårigheter som uppstår hos personer med ADHD.

Länkar
nyhetsrelease (Baycrest, via ScienceDaily)
artikeln (Journal of Cognitive Neuroscience, pren krävs)

6 thoughts on “Äldre hjärnor blir mer känsliga för distraktioner

 1. Säg inte \”hjärnröntgen\” när det är fMRI, verdammet! Säg \”avbildat med magnetkamera\” i stället. Folk måste ju lära sig den rätta terminologin 🙂

  Like

 2. Sedan är det ju en fråga hur man ska tolka resultatet. Är äldre dummare problemlösare än yngre, eller har de bara så mycket erfarenheter att de inte behöver anstränga sig så mycket för att lösa dem?

  Like

 3. Hmmm… du menar att i verkliga livet kanske ökad erfarenhet kan kompensera för minskad förmåga, så att skillnaderna i verklig förmåga inte är lika stora som de såg ut i testresultaten?Frågan är om erfarenhet kan kompensera för nedsatt arbetsminnesförmåga (en av de åldersrelaterade funktionsnedsättningar som hittades i studien). Kanske i vissa situationer – men alltid?Allt minskar iallafall inte med åldern. De som var äldst hade också störst vokabulär.

  Like

 4. Nej, inte riktigt. Men förmågan kanske inte behöver anstränga sig när erfarenheterna finns, så att säga, varför förmågan inte ger utslag i magnetröntgen.Orkar inte läsa igenom artikeln nu igen, men där stod att spannet 40-60 år visade minskad aktivitet hos de delar i hjärnan där förmågan satt, utan att personen blev sämre på att lösa problem.Sedan vet vi ju också att delar av hjärnan som inte stimuleras också tappar i förmåga och t.o.m. kan påverkas fysiskt. Kanske det som slog igenom hos de äldre undersökta personerna?

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s