TV- och datorspel uppgraderar hjärnan?

En kommande kanadensisk studie visar att dator/TV-spelare är bättre på en del svåra mentala uppgifter jämfört med icke-spelare, ungefär som tvåspråkiga personer jämfört med icke tvåspråkiga. Och tvåspråkiga dator/TV-spelare är klart överlägsna alla andra.

Studien finns ännu inte tillgänglig (den kommer publiceras i ett kommande nummer av Canadian Journal of Experimental Psychology). Professor Ellen Bialystok, som genomfört studien, intervjuas i torsdagens Globe and Mail. Enligt G&M testade studien försökspersonernas förmåga att hantera missledande visuella stimuli – något som dator/TV-spelarna var klart bättre på – och andra studier som publicerats under de senaste åren har visat på förbättringar i visuell förmåga och korttidsminne (bland annat denna studie, och denna, förmodar jag att de syftar på).

Datorspel gör hjärnan yngre?
Intressantast är, att de i slutet av G&M-artikeln också intervjuar Cheryl Grady som ligger bakom studien om äldre och yngre människors hjärnförmåga (se Vetenskapsnytt 8/2: “Äldre hjärnor blir mer känsliga för distraktioner”). Hon föreslår att dagens unga som hela tiden använder betydligt fler prylar och spelar datorspel också kommer bli betydligt bättre på att filtrera bort distraktioner när de är gamla, jämfört med de som inte gjort det. (“Young people using all of these gadgets all of the time, at the same time, it may actually make a difference when they’re old, like bilingualism does,” she said. “We know that practice changes the brain, as with playing an instrument, a motor task — it makes physical changes in the brain. Maybe those kids who play video games and who are also bilingual will be the best of older adults at filtering out distractions.”).

Och det är ju en intressant tanke. Frågan är hur lätt det kommer bli att hitta en kontrollgrupp till en eventuell studie av det – tillgången på lämpliga unga (som aldrig spelat dator/TV-spel, hanterat en massa apparater eller tittat på super-snabb-klippta TV-program men i övrigt levt ett helt “vanligt” liv) borde vara hyfsat begränsad redan…

Tack till Johannes för tipset!

Länk
Globe&Mail-artikeln

3 thoughts on “TV- och datorspel uppgraderar hjärnan?

  1. \”Du frågade efter en kontrollgrupp: hutteriter kanske?\”Jo, kanske. Problemet är att man helst vill ha en kontrollgrupp där folk lever precis som datorspelare, fastän de inte spelar datorspel. Hutteriter och liknande grupper kan till exempel ha en annan utbildningsnivå och/eller utbildningsinriktning, tänkas äta andra saker än vad medeldatorspelaren gör (mindre skräpmat skulle jag gissa, med tanke på att de lär äta mer traditionell mat) och kanske även röra på sig mer i och med att TV-tittande och datorspel inte konkurrerar om fritiden. Ju färre skillnader grupperna emellan, desto bättre blir resultatet, mätt i hur säkra slutsatser man kan dra. Men visst, en studie på hutteriter jämfort med TV-tittare/datorspelare skulle nog kunna ge någon form av insikt i ämnet, om bara grupperna av försökspersoner är tillräckligt stora.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s