Japanska forskare tillverkar “äkta” 3D-display med lysande plasmapunkter

Japanska forskare vid AIST har konstruerat en “äkta” 3D-display med hjälp av laser-inducerade plasmapunkter i luften.

Benämningen “äkta 3D” syftar på att den mesta 3d-tekniken hittills i själv verket är tvådimensionell, bestående av två något förskjutna (platta) bilder som lurar ögat att tro att de är ett (ickeplatt) objekt man ser en viss bit bort. 3D-displayen från AIST ritar istället upp lysande punkter i luften med hjälp av infraröda pulserade lasrar. Punkterna, som består av plasma och är vitblåaktiga, uppstår när laserstrålarna fokuseras i luften. Fokuseringspunkterna kan justeras både i höjdled och sidled och kan ritas upp med en hastighet av ungefär 100 gånger per sekund (en enskild puls är inte mer än en nanosekund lång, men ger en “efterbildseffekt” som tillåter upp till 100 pulser per sekund).

För varje punkt används en pulserad infraröd laser, en flyttbar diffusionslins (som sprider strålen och därmed kontrollerar hur högt upp den fokuseras), en fast lins för att fokusera strålen igen samt två speglar för att justera strålen i sidledd.

Än så länge är punkterna rätt stora och punkttätheten begränsad. Men med tiden, så…

Sebastian Weil på Ninja Economist har skrivit om samma apparat tidigare (13/2 – han har uppenbarligen snabbare källor än jag 😉 )

Bilder från AIST:s nyhetsrelease, se länk nedan.

Länkar
PhysOrg.com
AIST (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)

Japanska forskare tillverkar "äkta" 3D-display med lysande plasmapunkter

Japanska forskare vid AIST har konstruerat en “äkta” 3D-display med hjälp av laser-inducerade plasmapunkter i luften.

Benämningen “äkta 3D” syftar på att den mesta 3d-tekniken hittills i själv verket är tvådimensionell, bestående av två något förskjutna (platta) bilder som lurar ögat att tro att de är ett (ickeplatt) objekt man ser en viss bit bort. 3D-displayen från AIST ritar istället upp lysande punkter i luften med hjälp av infraröda pulserade lasrar. Punkterna, som består av plasma och är vitblåaktiga, uppstår när laserstrålarna fokuseras i luften. Fokuseringspunkterna kan justeras både i höjdled och sidled och kan ritas upp med en hastighet av ungefär 100 gånger per sekund (en enskild puls är inte mer än en nanosekund lång, men ger en “efterbildseffekt” som tillåter upp till 100 pulser per sekund).

För varje punkt används en pulserad infraröd laser, en flyttbar diffusionslins (som sprider strålen och därmed kontrollerar hur högt upp den fokuseras), en fast lins för att fokusera strålen igen samt två speglar för att justera strålen i sidledd.

Än så länge är punkterna rätt stora och punkttätheten begränsad. Men med tiden, så…

Sebastian Weil på Ninja Economist har skrivit om samma apparat tidigare (13/2 – han har uppenbarligen snabbare källor än jag 😉 )

Bilder från AIST:s nyhetsrelease, se länk nedan.

Länkar
PhysOrg.com
AIST (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)