Fingeravtryck 2.0

Ett enda fingeravtryck kan, teoretiskt sett, avslöja en förbrytares identitet – givet att han eller hon finns i ett register någonstans. Men morgondagens fingeravtrycksanalys kan kanske ge betydligt mer information – om rökvanor, narkotikamissbruk och kanske till och med vilken parfym avtryckets ägare använt.

Man kan hitta spår efter droger eller sprängmedel i fingeravtryck, om personen som satt avtrycket hanterat dessa ämnen. Kemister vid Kings College London har upptäckt att man också kan hitta nedbrytningsprodukter efter nikotin i ett vanligt fingeravtryck. De planerar att göra samma typ av analys på fingeravtryck från personer som är beroende av heroin och crack, för att se om deras missbruk sätter spår i fingeravtrycken.

Inte fullt så dramatiskt som droger och sprängmedel, men potentiellt värdefullt för identifiering, är att man också kan hitta spår efter kosmetika och liknande i fingeravtryck. Idag finns det inga bra analysmetoder som lätt hittar att minimala rester matchar en viss produkt, men metoderna blir bättre med tiden. “Jag tror att i framtiden kommer biosensorer kunna användas för att lätt skilja [produkterna] åt”, säger en av kemisterna (Sue Jickells) till New Scientist.

Det vore inte heller helt orimligt att tro att man kan få fram en persons kön och göra en grov gissning på personens ålder, utifrån (analys av) de hudrester som fastnar i avtrycket – om man har analysmetoder som klarar så små mängder. I ett visst läge kommer det kanske inte längre spela någon avgörande roll om den som satt fingeravtrycket finns i ett register – man kommer nog ha data så det räcker ändå…

Det är då man lätt kommer kunna se vilka de småparanoida personerna som verkligen värnar om sitt privatliv är – de kommer ha handskar mitt i sommaren 🙂

Länk
New Scientist