Fettdödande laser

Behandling med frielektron-laser kan användas för att smälta fett under huden, utan att omkringliggande vävnad skadas. Tekniken kan komma att revolutionera behandling av bland annat acne.

Amerikanska forskare har använt en fri-elektronlaser för att hetta upp och bryta ned fett utan att skada omkringliggande vävnad. Frielektron-lasern användes för att producera strålning i det infraröda området. Vid de flesta infraröda våglängder hettas vatten upp mer effektivt än fett, men forskarna fann genom experiment tre våglängder – 915, 1210 och 1720 nanometer – där det motsatta gällde. Ytterligare experiment på vävnader från gris (bestående av skinn och fettlager) visade att man kan hetta upp fett under huden utan att huden tar skada.

Möjligheterna för medicinska tillämpningar är goda, enligt forskarna. I första hand är man intresserad av att ta fram en behandling mot svår acne. Dagens bästa medicin, Accutane (går under namnet Roaccutan i Sverige; verksam substans är isotretinoin), kan bland annat ge svåra fosterskador hos barn vars mödrar ovetande tar medicinen när de är gravida. (I USA måste man göra två negativa graviditetstest innan man får medicinen utskriven, lova att använda dubbla preventivmedel och dessutom lämna ett negativt graviditetstest varje månad så länge man tar medicinen… det lär nog finnas en marknad för en laserbaserad behandling). Acne uppstår på grund av överproduktion av fett i körtlar några millimeter under huden, och man hoppas att kunna utveckla en laserbehandling som kan slå ut körtlarna utan att påverka resten av huden. Andra områden som nämns är behandling mot atheroscleros – och kanske mot celluliter.

Länkar
nyhetsrelease (Jefferson Lab)
artikel i Times Online
Short Sharp Science

2 thoughts on “Fettdödande laser

  1. Roaccutan (isotretinoin) resulterade i hjärnskador hos samtliga försökspersoner länk till bild från studie, hjärnscanninghttp://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content-nw/full/162/5/983/F3 länk till studiehttp://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/full/162/5/983

    Like

  2. Intressant artikel (om än totalt irrelevant för just den här posten), men du har missförstått slutsatserna – såväl \”hjärnskador\” som \”samtliga försökspersoner\” är helt fel.Försökspersonerna som tog isotretinoin fick inte hjärnskador, utan vissa av dem visade nedsatt aktivitet i en del av hjärnan. Fem av de tjugotvå som fick isotretinoin utvecklade problem med huvudvärk och humörpåverkan (inget av dessa kan rimligen kallas för \”hjärnskador\”). De övriga sjutton fick inte dessa problem.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s