ESA har koll på världens bränder

ESA, den europeiska rymdstyrelsen, har i tio år spanat på jordens bränder med hjälp av satelliter. Nu samlas alla data till globala brandkartor, som är tillgängliga nästan i realtid. Framför allt är branddata viktiga för klimatforskning, eftersom bränder bidrar till koldioxidutsläpp.

Över 50 miljoner hektar skog brinner upp varje år, och dessa bränder ger atmosfären ett rejält tillskott av koldioxid och andra växthusgaser. Bränderna på Borneo 1998, orsakade av El Niño, orsakade till exempel kolutsläpp motsvarande hela Europas utsläpp under ett år. Därför är det viktigt för klimatforskningen att veta hur mycket det brinner i världen – och var.

För att underlätta för forskare att hålla koll på var det brinner har ESA byggt upp ATSR World Fire Atlas (WFA), en global brandkarta som visar var det har brunnit, och när. Kartan är nästan i realtid, med en fördröjning på sex timmar. Data kommer från två satelliter; ERS-2 som sköts upp 1995 och Envisat som sköts upp 2002. Temperaturen på jordens landytor mäts med radiometrar, helst under nattetid när omgivningen är kallare, och temperaturer över 312 Kelvin (38,85 grader Celsius) klassificeras som bränder [Detta enligt ESA:s nyhetsrelease; jag tycker att det låter något lite med tanke på de temperaturer som bland annat solbelyst sten och sand kan komma upp i, men det finns säkert ytterligare parametrar eller villkor som inte nämns ]. Hur små bränder som kan upptäckas av satelliterna beror på brandtemperaturen; en brand som är 800 Kelvin varm (526 grader Celsius) behöver inte vara större än 100 kvadratmeter.

För att få tillgång till data i WFA måste man registrera sig, och uppge var man arbetar, vilket forskningsfält man tillhör och hur man avser att använda sina data. Systemet har över 200 registrerade användare vars forskningsområden sträcker sig från atmosfärens kemi till förändringar i landutnyttjande och global ekologi. Hittills har data från WFA använts i mer än 100 vetenskapliga publikationer.

Bilden från ESA:s nyhetsrelease, och visar globala “brand-hotspots” (ställen där det brinner ofta). Större högupplöst bild finns att ladda ner här.

Länkar
ESAs nyhetsrelease (på svenska)
World Fire Atlas (registrering krävs för att få se data)